THỂ LOẠI TRUYỆN: NGÔN TÌNH

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Babylon Vương Phi Chapter 8

Babylon Vương Phi

0 lượt xem
7 giờ trước
Manh Sư Tại Thượng Chapter 208

Manh Sư Tại Thượng

652 lượt xem
8 giờ trước
Chocolate Vampire Chapter 62

Chocolate Vampire

372 lượt xem
7 ngày trước
Cưng Chiều Đào Phi Chapter 121

Cưng Chiều Đào Phi

622 lượt xem
6 giờ trước
The Bride of the Water God Chapter 153

The Bride of the Water God

3.828 lượt xem
21 ngày trước
Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn Chapter 17

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

1.210 lượt xem
21 ngày trước
Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế Chapter 78

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

14.520 lượt xem
1 ngày trước
Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân Chapter 17

Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân

597 lượt xem
6 ngày trước
Thập Nhị Hắc Miêu Chapter 12

Thập Nhị Hắc Miêu

880 lượt xem
21 ngày trước
Tổng Tài Tại Thượng Chapter 129

Tổng Tài Tại Thượng

14.280 lượt xem
38 ngày trước
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc Chapter 25

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

5.808 lượt xem
81 ngày trước
Hệ Thống Nghịch Tập Thiên Hậu Chapter 56

Hệ Thống Nghịch Tập Thiên Hậu

18.639 lượt xem
81 ngày trước
Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ? Chapter 90

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

10.102 lượt xem
5 ngày trước
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc Chapter 34

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

7.582 lượt xem
1 ngày trước
Nghiêm Tuyển Tiên Thê Chapter 48

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

8.600 lượt xem
81 ngày trước
Sủng Phi Của Pharaoh Chapter 67.5

Sủng Phi Của Pharaoh

14.659 lượt xem
81 ngày trước
Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam Chapter 186

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

16.266 lượt xem
8 ngày trước
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chapter 58

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

10.272 lượt xem
6 ngày trước
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt Chapter 81

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

13.821 lượt xem
2 ngày trước
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư Chapter 78

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

22.112 lượt xem
4 ngày trước
Y Hậu Lệ Thiên Chapter 69

Y Hậu Lệ Thiên

13.171 lượt xem
2 ngày trước
Tuyển Tập Prologue Hàn Chapter 21

Tuyển Tập Prologue Hàn

4.491 lượt xem
28 ngày trước
Phế Nữ Yêu Thần Chapter 7

Phế Nữ Yêu Thần

1.646 lượt xem
82 ngày trước
Nghịch Đồ Tại Thượng Chapter 13

Nghịch Đồ Tại Thượng

2.542 lượt xem
74 ngày trước