THỂ LOẠI TRUYỆN: NGÔN TÌNH

Truyện thuộc kiểu lãng mạn, kể về những sự kiện vui buồn trong tình yêu của nhân vật chính.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Chapter 71

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

0 lượt xem
17 giờ trước
Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày Chapter 60

Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

0 lượt xem
17 giờ trước
Nữ Đế Học Dốt Chapter 55

Nữ Đế Học Dốt

0 lượt xem
17 giờ trước
Đưa mami về nhà Chapter 63

Đưa mami về nhà

0 lượt xem
15 giờ trước
Phượng Khởi Hoa Tàng Chapter 59

Phượng Khởi Hoa Tàng

0 lượt xem
17 giờ trước
Luyến Ái Sinh Tử Bộ Chapter 164

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

4 lượt xem
4 ngày trước
Bách Yêu Dị Văn Chapter 77

Bách Yêu Dị Văn

4 lượt xem
4 ngày trước
Tướng Quân Mời Ra Trận Chapter 133

Tướng Quân Mời Ra Trận

4 lượt xem
4 giờ trước
Huynh khống công tước gả không được Chapter 67.1

Huynh khống công tước gả không được

440 lượt xem
1 ngày trước
Ám Dạ Vô Thường Chapter 43

Ám Dạ Vô Thường

133 lượt xem
2 ngày trước
Kawaii Hito (SAITOU Ken) Chapter 12

Kawaii Hito (SAITOU Ken)

39 lượt xem
25 ngày trước
Hôn Sai 55 Lần, Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách Chapter 54

Hôn Sai 55 Lần, Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách

214 lượt xem
10 ngày trước
Nữ hoàng Ai Cập Chapter 165

Nữ hoàng Ai Cập

363 lượt xem
2 ngày trước
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy Chapter 127

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

184 lượt xem
6 ngày trước
Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ Chapter 101

Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ

309 lượt xem
3 ngày trước
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân Chapter 39

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

177 lượt xem
7 ngày trước
Dolo Mệnh Vận Giao Nang Chapter 42

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

218 lượt xem
16 ngày trước
Hoàng phi 9000 tuổi Chapter 59

Hoàng phi 9000 tuổi

279 lượt xem
2 ngày trước
Thử Thách Của Kyouko Chapter 278

Thử Thách Của Kyouko

770 lượt xem
40 ngày trước
Cửu Khuyết Phong Hoa Chapter 32

Cửu Khuyết Phong Hoa

193 lượt xem
7 giờ trước
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ Chapter 34

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

106 lượt xem
42 ngày trước
Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái Chapter 108

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

669 lượt xem
2 ngày trước
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình Chapter 210

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

1.430 lượt xem
4 ngày trước
Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị Chapter 178

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

840 lượt xem
1 ngày trước