Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên Chapter 105

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

30.161 lượt xem
11 giờ trước
Dị Thế Tà Quân Chapter 184

Dị Thế Tà Quân

113.813 lượt xem
9 ngày trước
Yukoku No Moriarty Chapter 60

Yukoku No Moriarty

61.270 lượt xem
22 ngày trước
Đứa Con Thần Chết Chapter 163

Đứa Con Thần Chết

57.468 lượt xem
7 ngày trước
MOMO: The Blood Taker Chapter 67

MOMO: The Blood Taker

10.066 lượt xem
1 ngày trước
Ta Có Một Tòa Nhà Ma Chapter 145

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

45.573 lượt xem
13 ngày trước
Kuro no Maou Chapter 30

Kuro no Maou

7.572 lượt xem
83 ngày trước
Vô Thượng Thần Vương Chapter 266

Vô Thượng Thần Vương

76.615 lượt xem
370 ngày trước
Võ Thần Thiên Hạ Chapter 109

Võ Thần Thiên Hạ

44.710 lượt xem
370 ngày trước
Dị Năng Thiếu Niên Vương Chapter 63

Dị Năng Thiếu Niên Vương

29.066 lượt xem
301 ngày trước
Lựa Chọn Phân Kỳ Chapter 181

Lựa Chọn Phân Kỳ

36.548 lượt xem
2 ngày trước
Đại Kiếm Thần Chapter 324

Đại Kiếm Thần

334.349 lượt xem
370 ngày trước
Băng Hỏa Ma Trù Chapter 130

Băng Hỏa Ma Trù

30.586 lượt xem
7 giờ trước
Yêu Giả Vi Vương Chapter 262

Yêu Giả Vi Vương

65.071 lượt xem
3 ngày trước
Tổ Chức X.E Chapter 14

Tổ Chức X.E

4.677 lượt xem
384 ngày trước
Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp Chapter 33

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

8.774 lượt xem
315 ngày trước
Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế Chapter 217

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

109.877 lượt xem
4 ngày trước
Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới Chapter 153

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

40.802 lượt xem
4 ngày trước
Dãy Số Chí Mạng Chapter 40

Dãy Số Chí Mạng

13.768 lượt xem
384 ngày trước
Ta Muốn Ngao Du Chapter 13

Ta Muốn Ngao Du

3.678 lượt xem
18 ngày trước
Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế Chapter 45

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

13.882 lượt xem
363 ngày trước
Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị Chapter 134

Hệ Thống Tiên Tôn Tại Đô Thị

84.490 lượt xem
256 ngày trước
Bên Người Mang Theo Nữ Thần Hoàng Chapter 59

Bên Người Mang Theo Nữ Thần Hoàng

19.278 lượt xem
384 ngày trước
Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá Chapter 15

Tinh Thần Đại Hải Của Học Bá

4.969 lượt xem
384 ngày trước