Hitogatana

Hitogatana

Tác giả: Onigunsou

Nhóm dịch: Tổng hợp nhiều nguồn

Trạng thái : Đã hoàn thành

Thể loại :

Action Manga

Lượt xem: 1.679

NỘI DUNG TRUYỆN

Nền công nghệ phát triển, phát minh ra được cách chuyển đổi linh hồn vào những cỗ máy, ban đầu được sử dụng cho mục đích y tế và khoa học, nhưng dần dần nó đã được phát triển thành một loại vũ khí. Những vũ khí đó được gọi chung là ...Katana

DANH SÁCH CHƯƠNG

Tên chương
Ngày đăng
Lượt xem
09/05/2019 03:03
232
09/05/2019 03:03
200
09/05/2019 03:03
203
09/05/2019 03:03
197
09/05/2019 03:03
209
09/05/2019 03:03
204
09/05/2019 03:03
211
09/05/2019 03:03
223