Đấu La Đại lục hệ thống tu luyện phần 1

Ngày đăng: 29/04/2020 19:14 pm
Đấu La Đại Lục là một trong những tác phẩm đặc sắc của Đường Gia Tam Thiếu. Tác phẩm thuộc thể loại truyện Huyễn Hiệp, mang đến cho độc giả một cái nhìn, một cảm nhận mới về thế giới hiệp khách huyền ảo. Câu chuyện với nhân vật chính, con một thợ rèn, một thợ rèn trở thành tửu quỷ, vì thê tử đã mất, sẵn sàng lôi cuốn người đọc ngay từ những chương đầu tiên

1. Hồn lực, Cấp bậc
    Trừ Phong Hào Đấu La ở ngoài chỉ có 9 cấp hồn lực, chính xưng danh còn lại đều lấy 10 mà chia. Đạt đến thập bội ( 10, 20, 30,... ) được gọi là bình cảnh. Mọi hồn sư đều phải tìm kiếm cho mình một viên Hồn Hoàn mà hấp thu thì mới có thể bước chân vào cảnh giới kế tiếp, nếu không cả đời đừng mong tiến thêm được.

    Cấp 1 - Cấp 10: Hồn sĩ (Giác tỉnh)
    Cấp 11 - Cấp 20: Hồn sư - Nhất hồn hoàn
    Cấp 21 - Cấp 30: Đại hồn sư - Nhị hồn hoàn
    Cấp 31 - Cấp 40: Hồn tôn - Tam hồn hoàn
    Cấp 41 - Cấp 50: Hồn tông - Tứ hồn hoàn
    Cấp 51 - Cấp 60: Hồn vương - Ngũ hồn hoàn
    Cấp 61 - Cấp 70: Hồn đế - Lục hồn hoàn
    Cấp 71 - Cấp 80: Hồn thánh (Võ hồn chân thân) - Thất hồn hoàn
    Cấp 81 - Cấp 90: Hồn đấu la - Bát hồn hoàn
    Cấp 91 - Cấp 99: Phong hào đấu la - Cửu hồn hoàn
    Cấp 100 : Thần cấp (Tiếp nhận thần vị) - Thập hồn hoàn

2. Hệ
    Khống chế
    Cường công
    Thực vật khí
    Phụ trợ khí
    Mẫn Công
    Thuần Mẫn

3. Võ Hồn
    Lam Ngân thảo (Lam Ngân Hoàng)
    Hạo Thiên chuy
    Nhu cốt thỏ
    Thất bảo lưu ly tháp (Cửu bảo lưu ly tháp)
    Phượng Hoàng
    Tà Mâu Bạch Hổ
    U Minh Linh Miêu
    Xúc xích
    Tử Vong chu hoàng
    Phệ Hồn chu hoàng
    Quỷ
    Kỳ Môn Thông Thiên Cúc

4. Hồn cốt
5. Hồn hoàn
6. Hồn kỹ

    Kỹ năng hồn hoàn
    Kỹ năng hồn cốt
    Lĩnh vực
    Võ hồn dung hợp kỹ
    Hồn kỹ tự sáng:
        + Huyền Thiên Công
        + Tử Cực Ma Đồng
        + Huyền Ngọc Thủ
        + Khống Hạc Cầm Long
        + Quỷ Ảnh Mê Tung
        + Ám Khí Bách Giải

đọc truyện Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục