THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư Chapter 65

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

0 lượt xem
7 giờ trước
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối Chapter 78

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

0 lượt xem
7 giờ trước
Thú Nhân Chapter 196

Thú Nhân

0 lượt xem
7 giờ trước
Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường Chapter 122

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

0 lượt xem
6 giờ trước
Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 93

Côn Thôn Thiên Hạ

0 lượt xem
7 giờ trước
Thần Võ Đế Tôn Chapter 24

Thần Võ Đế Tôn

0 lượt xem
7 giờ trước
Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng Chapter 23

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

0 lượt xem
7 giờ trước
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử Chapter 91

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

2.778 lượt xem
7 giờ trước
Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa Chapter 16

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

563 lượt xem
7 giờ trước
Gacha Wo Mawashite Nakama Wo Fuyasu Saikyou No Bishoujo Chapter 22

Gacha Wo Mawashite Nakama Wo Fuyasu Saikyou No Bishoujo

4.578 lượt xem
14 ngày trước
Thiên Kiêu Vô Song Chapter 8

Thiên Kiêu Vô Song

1.917 lượt xem
43 ngày trước
Hoạn Phi Thiên Hạ Chapter 17

Hoạn Phi Thiên Hạ

3.677 lượt xem
40 ngày trước
Đích Nữ Kiều Phi Chapter 15

Đích Nữ Kiều Phi

2.953 lượt xem
39 ngày trước
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc Chapter 70

Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc

10.437 lượt xem
43 ngày trước
Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay Chapter 14

Bổn Vương Phi Có Roi Trong Tay

2.880 lượt xem
5 ngày trước
The Ride on King Chapter 22.2

The Ride on King

5.518 lượt xem
7 ngày trước
Tối Cường Khí Vận Hệ Thống Chapter 7

Tối Cường Khí Vận Hệ Thống

1.268 lượt xem
30 ngày trước
Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi Chapter 70

Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi

10.675 lượt xem
43 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 75

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

9.375 lượt xem
43 ngày trước
Hoàng Tử Phu Quân, Ta Nuôi Ngươi A! Chapter 26

Hoàng Tử Phu Quân, Ta Nuôi Ngươi A!

3.506 lượt xem
1 ngày trước
Bổn cung muốn làm hoàng đế Chapter 24

Bổn cung muốn làm hoàng đế

4.696 lượt xem
37 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 91

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

12.338 lượt xem
5 ngày trước
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu Chapter 112

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

13.493 lượt xem
1 ngày trước
Ta Là Phế Vật Chapter 178

Ta Là Phế Vật

55.489 lượt xem
28 ngày trước