Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tôi Là Thần Y Chapter 176

Tôi Là Thần Y

9.465 lượt xem
12 ngày trước
Ma Tông Không Dễ Ở Chapter 23

Ma Tông Không Dễ Ở

1.065 lượt xem
3 ngày trước
Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy Chapter 17

Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

823 lượt xem
17 giờ trước
Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên Chapter 4

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

368 lượt xem
6 ngày trước
Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên Chapter 19

Anh Hùng Bàn Phím Tu Tiên

1.034 lượt xem
1 ngày trước
Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký Chapter 15

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

2.500 lượt xem
8 ngày trước
Xuyên Không Thành Chim Chapter 23

Xuyên Không Thành Chim

2.592 lượt xem
1 ngày trước
Siêu Thần Cơ Giới Sư Chapter 54

Siêu Thần Cơ Giới Sư

6.921 lượt xem
2 ngày trước
Ta Là Sát Thần Chapter 8

Ta Là Sát Thần

2.257 lượt xem
1 ngày trước
Cực Phẩm Bại Gia Tử Chapter 12

Cực Phẩm Bại Gia Tử

791 lượt xem
27 ngày trước
Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 9

Vạn Cổ Chí Tôn

934 lượt xem
7 ngày trước
Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 16

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

1.649 lượt xem
23 phút trước
Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh Chapter 52

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

7.050 lượt xem
16 ngày trước
Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn Chapter 20

Dựa vào đại lão ổn định vị trí C trong nam đoàn

1.466 lượt xem
13 ngày trước
Ta là Thánh Tôn Chapter 9

Ta là Thánh Tôn

720 lượt xem
31 ngày trước
Thiên Mệnh Vi Hoàng Chapter 19

Thiên Mệnh Vi Hoàng

1.044 lượt xem
33 ngày trước
Người Trên Vạn Người Chapter 16

Người Trên Vạn Người

3.186 lượt xem
2 ngày trước
Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng Chapter 40

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

5.612 lượt xem
7 giờ trước
Siêu Năng Bất Lương Học Bá Chapter 14

Siêu Năng Bất Lương Học Bá

2.635 lượt xem
16 ngày trước
Từ Hôm Nay Trở Thành Hack Chapter 39

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

7.200 lượt xem
4 ngày trước
Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền Chapter 40

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

9.727 lượt xem
1 ngày trước
Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế Chapter 49

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

17.184 lượt xem
2 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 55

Lạn Kha Kỳ Duyên

18.066 lượt xem
16 ngày trước
Ta Bị Nhốt Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm Chapter 24

Ta Bị Nhốt Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

6.689 lượt xem
111 ngày trước