THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế Chapter 11

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

3 lượt xem
1 ngày trước
Nữ Đế Học Dốt Chapter 55

Nữ Đế Học Dốt

0 lượt xem
2 ngày trước
Tối Cường Thần Thú Hệ Thống Chapter 104

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

0 lượt xem
4 ngày trước
Kiếm Thần Tuyệt Thế Chapter 106

Kiếm Thần Tuyệt Thế

134 lượt xem
4 ngày trước
Chú Bé Rồng - Ryuuroden Chapter 295.2

Chú Bé Rồng - Ryuuroden

1 lượt xem
4 ngày trước
Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường Chapter 28

Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường

8 lượt xem
4 ngày trước
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn Chapter 103

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

128 lượt xem
4 ngày trước
Thần Võ Thiên Tôn Chapter 39

Thần Võ Thiên Tôn

0 lượt xem
2 ngày trước
Cổ Chân Nhân Chapter 90

Cổ Chân Nhân

102 lượt xem
1 ngày trước
Luyến Ái Sinh Tử Bộ Chapter 164

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

4 lượt xem
6 ngày trước
Legend Isekai Chapter 39

Legend Isekai

172 lượt xem
27 ngày trước
Nữ hoàng Ai Cập Chapter 165

Nữ hoàng Ai Cập

372 lượt xem
4 ngày trước
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân Chapter 39

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

177 lượt xem
9 ngày trước
Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm Chapter 44

Vương Phi Có Chút Nghịch Ngợm

229 lượt xem
1 ngày trước
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp Chapter 178

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

1.392 lượt xem
12 ngày trước
Võ Nghịch Cửu Thiên Chapter 134

Võ Nghịch Cửu Thiên

963 lượt xem
1 ngày trước
Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou! Chapter 7

Maseki Gurume: Mamono No Chikara O Tabeta Ore Wa Saikyou!

115 lượt xem
50 ngày trước
Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chapter 45.5

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

520 lượt xem
42 ngày trước
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chapter 85

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

581 lượt xem
51 phút trước
Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0 Chapter 13

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

162 lượt xem
25 ngày trước
Ngược Về Thời Đường Chapter 24

Ngược Về Thời Đường

272 lượt xem
80 ngày trước
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Chapter 200

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

1.504 lượt xem
83 ngày trước
Nông Nữ Thù Sắc Chapter 172

Nông Nữ Thù Sắc

1.420 lượt xem
39 ngày trước
Luyện Phế Thông Thần Chapter 42

Luyện Phế Thông Thần

540 lượt xem
12 ngày trước