Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Triệu Hoán Thánh Kiếm Chapter 15

Triệu Hoán Thánh Kiếm

0 lượt xem
1 ngày trước
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chapter 3

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

6 lượt xem
1 ngày trước
Vương Quốc Huyết Mạch Chapter 6

Vương Quốc Huyết Mạch

6 lượt xem
1 ngày trước
Thiên Yêu Huyền Kỳ Chapter 6

Thiên Yêu Huyền Kỳ

0 lượt xem
1 ngày trước
Pubg Luck Rookie Chapter 6

Pubg Luck Rookie

0 lượt xem
4 ngày trước
Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân Chapter 6

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

160 lượt xem
20 phút trước
Con Gái Chồng Thật Dễ Thương Chapter 76

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

54.333 lượt xem
102 ngày trước
Quái thú với hoa Chapter 106

Quái thú với hoa

33.597 lượt xem
399 ngày trước
Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi Chapter 48

Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi

36.619 lượt xem
256 ngày trước
Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại Chapter 123

Bắt Cóc Hoàng Đế Về Hiện Đại

3.955 lượt xem
6 ngày trước
Tỏa Thảo Lục Chapter 15

Tỏa Thảo Lục

471 lượt xem
6 ngày trước
Xin Chào, Cương Thi Chapter 8

Xin Chào, Cương Thi

281 lượt xem
6 ngày trước
Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện Chapter 15

Phượng Nghịch Thiên Hạ Ngoại Truyện

388 lượt xem
6 ngày trước
Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy Chapter 11

Sư Tôn Hai Mặt Đừng Xằng Bậy

289 lượt xem
6 ngày trước
Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều Chapter 20

Bất Tử Y Sinh Tới Từ Tần Triều

688 lượt xem
6 ngày trước
Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu Chapter 18

Hoàng hậu tại thượng xin nhận một lạy của vi phu

629 lượt xem
7 ngày trước
Danh Tướng Nghịch Thiên Chapter 23

Danh Tướng Nghịch Thiên

765 lượt xem
7 ngày trước
Bá đạo trung khuyển tìm ái ký Chapter 130

Bá đạo trung khuyển tìm ái ký

4.933 lượt xem
7 ngày trước
Âm Hồn Bất Tán Chapter 2

Âm Hồn Bất Tán

62 lượt xem
7 ngày trước
Ta Có Tòa Thành Phố Ở Tận Thế Chapter 2

Ta Có Tòa Thành Phố Ở Tận Thế

187 lượt xem
7 ngày trước
What to do! I have become The Weakest Little Monster Chapter 4

What to do! I have become The Weakest Little Monster

132 lượt xem
7 ngày trước
Ta Là Mao Sơn Thiên Sư Chapter 2

Ta Là Mao Sơn Thiên Sư

91 lượt xem
7 ngày trước
Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ Chapter 19.1

Tôi Thuần Hóa Chó Điên Của Chồng Cũ

1.523 lượt xem
4 ngày trước
Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss Chapter 16

Ta Ở Hiện Đại Làm Đại Boss

618 lượt xem
4 ngày trước