THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Khắc Kim Đại Lão Chapter 160

Khắc Kim Đại Lão

2.086 lượt xem
5 ngày trước
Tà Y Cuồng Thê Chapter 143

Tà Y Cuồng Thê

1.000 lượt xem
14 ngày trước
Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về Chapter 31

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

1.495 lượt xem
1 ngày trước
Nghịch Thiên Chiến Thần Chapter 93

Nghịch Thiên Chiến Thần

6.426 lượt xem
7 ngày trước
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp Chapter 18

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

13.874 lượt xem
1 ngày trước
Tiên Đế Xâm Nhập Chapter 16

Tiên Đế Xâm Nhập

23.302 lượt xem
14 ngày trước
Babylon Vương Phi Chapter 14

Babylon Vương Phi

119 lượt xem
46 ngày trước
Thời Đại X Long Chapter 97

Thời Đại X Long

4.868 lượt xem
60 ngày trước
Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc Chapter 18

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

1.312 lượt xem
92 ngày trước
Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn Chapter 24

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

2.489 lượt xem
50 ngày trước
Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế Chapter 88

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

18.785 lượt xem
3 ngày trước
Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới Chapter 60

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới

13.667 lượt xem
29 ngày trước
Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế Chapter 59

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

7.761 lượt xem
1 ngày trước
Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc Chapter 65

Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc

31.481 lượt xem
92 ngày trước
Trường An Tưởng Tượng Chapter 70

Trường An Tưởng Tượng

10.112 lượt xem
92 ngày trước
Dãy Số Chí Mạng Chapter 40

Dãy Số Chí Mạng

5.076 lượt xem
92 ngày trước
Trọng Sinh Tới Đại Đường Chapter 108

Trọng Sinh Tới Đại Đường

11.691 lượt xem
92 ngày trước
Ta Muốn Ngao Du Chapter 12

Ta Muốn Ngao Du

824 lượt xem
92 ngày trước
Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế Chapter 45

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

3.907 lượt xem
71 ngày trước
Liệp Thực Vương Chapter 11

Liệp Thực Vương

975 lượt xem
92 ngày trước
Dị Giới Cung Ứng Thương Chapter 99

Dị Giới Cung Ứng Thương

3.123 lượt xem
92 ngày trước
Lão Tổ Của Bạn Đang Online Chapter 107

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

15.094 lượt xem
2 ngày trước
Kiếm Vũ Chapter 142

Kiếm Vũ

50.761 lượt xem
6 ngày trước
Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới Chapter 132

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

116.484 lượt xem
6 ngày trước