THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Nông Nữ Thù Sắc Chapter 129

Nông Nữ Thù Sắc

0 lượt xem
Luyện Phế Thông Thần Chapter 23

Luyện Phế Thông Thần

0 lượt xem
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét Chapter 87

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

0 lượt xem
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần Chapter 162

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

4 lượt xem
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chapter 102

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

229 lượt xem
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 51

Ngạo Thị Thiên Địa

431 lượt xem
Kuro No Shoukanshi Chapter 34

Kuro No Shoukanshi

576 lượt xem
Ngự Linh Thế Giới Chapter 366

Ngự Linh Thế Giới

4.668 lượt xem
Isekai Tensei Soudouki Chapter 49

Isekai Tensei Soudouki

3.914 lượt xem
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!! Chapter 38

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

1.287 lượt xem
Đào Vận Tiểu Thần Nông Chapter 20

Đào Vận Tiểu Thần Nông

817 lượt xem
Tuyệt Thế Thần Hoàng Chapter 104

Tuyệt Thế Thần Hoàng

2.797 lượt xem
Long Mạch Võ Thần Chapter 13

Long Mạch Võ Thần

449 lượt xem
Bồng Lai Tiên Thi Chapter 3

Bồng Lai Tiên Thi

216 lượt xem
Ngô hoàng tại thượng Chapter 57

Ngô hoàng tại thượng

1.947 lượt xem
Đại Nghịch Chi Môn Chapter 62

Đại Nghịch Chi Môn

1.968 lượt xem
Cửu Tuyền Quy Lai Chapter 60

Cửu Tuyền Quy Lai

2.303 lượt xem
Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra Chapter 274

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

4.994 lượt xem
Kiêu Sủng Y Phi Chapter 102

Kiêu Sủng Y Phi

3.196 lượt xem
Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku Chapter 57

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

2.011 lượt xem
Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 Chapter 264

Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000

23.595 lượt xem
Tiên Vương Chapter 76

Tiên Vương

1.754 lượt xem
Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên Chapter 104

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

935 lượt xem
Chí Tôn Thần Ma Chapter 99

Chí Tôn Thần Ma

1.592 lượt xem