THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Babylon Vương Phi Chapter 8

Babylon Vương Phi

0 lượt xem
7 giờ trước
Thời Đại X Long Chapter 96

Thời Đại X Long

538 lượt xem
7 ngày trước
Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc Chapter 18

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

908 lượt xem
21 ngày trước
Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn Chapter 17

Trở Về Trái Đất Làm Thần Côn

1.210 lượt xem
21 ngày trước
Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế Chapter 78

Bạn Gái Mạt Thế Vườn Nhà Ta Thông Tới Mạt Thế

14.520 lượt xem
1 ngày trước
Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới Chapter 43

Bị Ép Trở Thành Người Mạnh Nhất Thế Giới

8.558 lượt xem
52 phút trước
Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế Chapter 40

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

4.266 lượt xem
1 ngày trước
Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc Chapter 65

Chào Mừng Đến Thế Giới Cực Lạc

26.424 lượt xem
21 ngày trước
Trường An Tưởng Tượng Chapter 70

Trường An Tưởng Tượng

7.876 lượt xem
21 ngày trước
Dãy Số Chí Mạng Chapter 40

Dãy Số Chí Mạng

3.909 lượt xem
21 ngày trước
Trọng Sinh Tới Đại Đường Chapter 108

Trọng Sinh Tới Đại Đường

8.547 lượt xem
21 ngày trước
Ta Muốn Ngao Du Chapter 12

Ta Muốn Ngao Du

580 lượt xem
21 ngày trước
Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế Chapter 45

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

1.983 lượt xem
10 giờ trước
Liệp Thực Vương Chapter 11

Liệp Thực Vương

682 lượt xem
21 ngày trước
Dị Giới Cung Ứng Thương Chapter 99

Dị Giới Cung Ứng Thương

1.987 lượt xem
21 ngày trước
Lão Tổ Của Bạn Đang Online Chapter 97

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

11.773 lượt xem
2 ngày trước
Kiếm Vũ Chapter 121

Kiếm Vũ

46.531 lượt xem
3 ngày trước
Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới Chapter 116

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

108.175 lượt xem
14 giờ trước
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc Chapter 25

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

5.808 lượt xem
81 ngày trước
Hệ Thống Nghịch Tập Thiên Hậu Chapter 56

Hệ Thống Nghịch Tập Thiên Hậu

18.639 lượt xem
81 ngày trước
Đô Thị Hàng Thần Khúc Chapter 64

Đô Thị Hàng Thần Khúc

16.664 lượt xem
3 ngày trước
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn Chapter 63

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

12.909 lượt xem
81 ngày trước
Cháu Trai Của Hiền Nhân Chapter 36

Cháu Trai Của Hiền Nhân

14.140 lượt xem
61 ngày trước
Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ? Chapter 90

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

10.102 lượt xem
5 ngày trước