Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

THỂ LOẠI TRUYỆN: XUYÊN KHÔNG

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Vô Địch Từ Cưỡng Hôn Ma Nữ Chapter 67

Vô Địch Từ Cưỡng Hôn Ma Nữ

2.696 lượt xem
14 ngày trước
Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc Chapter 84

Bỗng Một Ngày Xuyên Thành Hoàng Hậu Ác Độc

2.705 lượt xem
6 ngày trước
Ta Vô Địch Lúc Nào Chapter 102

Ta Vô Địch Lúc Nào

5.135 lượt xem
1 ngày trước
Cha, con không muốn kết hôn! Chapter 91

Cha, con không muốn kết hôn!

13.830 lượt xem
21 ngày trước
Tác Giả Sinh Tồn Ký Chapter 20

Tác Giả Sinh Tồn Ký

3.157 lượt xem
22 ngày trước
Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác Chapter 43

Tiêu Tiền Ở Thế Giới Khác

5.259 lượt xem
105 ngày trước
Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá Chapter 61

Trở thành Bạch Nguyệt Quang của phản diện hắc hoá

6.143 lượt xem
8 ngày trước
Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước Chapter 93

Bà Xã Nhà Tôi Đến Từ Ngàn Năm Trước

14.069 lượt xem
8 giờ trước
Ngự Hồn Chapter 2

Ngự Hồn

629 lượt xem
197 ngày trước
Kết Thúc Có Hậu Của Nhân Vật Phản Diện Chapter 62.5

Kết Thúc Có Hậu Của Nhân Vật Phản Diện

21.524 lượt xem
196 ngày trước
Quái thú với hoa Chapter 106

Quái thú với hoa

18.731 lượt xem
225 ngày trước
Kế Hoạch Trái Tim Chapter 45

Kế Hoạch Trái Tim

8.450 lượt xem
36 ngày trước
Cô Vương Quả Nữ Chapter 63

Cô Vương Quả Nữ

10.519 lượt xem
1 ngày trước
Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc Chapter 70

Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc

16.112 lượt xem
231 ngày trước
Cầm điện thoại xuyên không nhưng quên mang sạc Chapter 40.1

Cầm điện thoại xuyên không nhưng quên mang sạc

13.496 lượt xem
246 ngày trước
Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Ảnh Tôi Chapter 59

Những Nhân Vật Mạnh Nhất Thế Giới Ám Ảnh Tôi

18.075 lượt xem
3 ngày trước
Phản Phái Yêu Tế Chapter 38

Phản Phái Yêu Tế

13.220 lượt xem
215 ngày trước
Isekai Shoukan Wa Nidome Desu Chapter 29.5

Isekai Shoukan Wa Nidome Desu

8.644 lượt xem
8 ngày trước
Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ Chapter 46

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

12.554 lượt xem
257 ngày trước
Thỉnh Quân Nhập Quái Chapter 42

Thỉnh Quân Nhập Quái

10.842 lượt xem
29 ngày trước
Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa Chapter 67

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

20.362 lượt xem
2 ngày trước
Khu Thần Chapter 86

Khu Thần

20.603 lượt xem
1 ngày trước
Ta Dùng Sách Giải Trí Thành Thánh Nhân Chapter 69

Ta Dùng Sách Giải Trí Thành Thánh Nhân

11.262 lượt xem
16 ngày trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân Chapter 47

Đại Phụng Đả Canh Nhân

12.266 lượt xem
103 ngày trước