THỂ LOẠI TRUYỆN: WEBTOON

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tam Tuyệt Tại Dị Giới Chapter 88

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

0 lượt xem
Nàng Kiều Xứ Hàn Chapter 72

Nàng Kiều Xứ Hàn

2.913 lượt xem
Nữ Tiểu Thuyết Gia Dậm Bao Chapter 25

Nữ Tiểu Thuyết Gia Dậm Bao

1.354 lượt xem
Bạn Gái Của Bạn Thân Chapter 19

Bạn Gái Của Bạn Thân

938 lượt xem
Taste Of A Woman Chapter 1

Taste Of A Woman

62 lượt xem
Twin Slave - nô lệ Chapter 117

Twin Slave - nô lệ

3.887 lượt xem
Circle Zero Chapter 27

Circle Zero

1.416 lượt xem
Thanh Niên Trai Tân và Cô Gái Nô Lệ Chapter 50

Thanh Niên Trai Tân và Cô Gái Nô Lệ

3.322 lượt xem
Tối Cường Thăng Cấp Chapter 4

Tối Cường Thăng Cấp

5.261 lượt xem
Truyền Võ Chapter 106

Truyền Võ

11.327 lượt xem
Solo Leveling Chapter 96

Solo Leveling

8.244 lượt xem