Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường

THỂ LOẠI TRUYỆN: WEBTOON

Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thăng Cấp Cùng Thần Chapter 25

Thăng Cấp Cùng Thần

4.928 lượt xem
2 ngày trước
Đại Dịch Seoul Chapter 6

Đại Dịch Seoul

975 lượt xem
2 ngày trước
Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch Chapter 40

Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch

6.244 lượt xem
56 ngày trước
Druid Tại Ga Seoul Chapter 15.5

Druid Tại Ga Seoul

7.845 lượt xem
37 ngày trước
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới Chapter 8

Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới

2.437 lượt xem
50 ngày trước
Tiếng Sói Trong Hiệu Thuốc Chapter 24.2

Tiếng Sói Trong Hiệu Thuốc

3.458 lượt xem
48 ngày trước
Onsaemiro Chapter 22

Onsaemiro

2.412 lượt xem
3 ngày trước
Người Nâng Cấp Chapter 43

Người Nâng Cấp

22.641 lượt xem
18 ngày trước
Đội trưởng lính đánh thuê Chapter 96

Đội trưởng lính đánh thuê

30.957 lượt xem
5 ngày trước
Nhân Trùng Đại Chiến Chapter 39

Nhân Trùng Đại Chiến

11.506 lượt xem
4 ngày trước
Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long Chapter 44

Huyền Thoại Diệt Thế Độc Long

17.025 lượt xem
71 ngày trước
Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp Chapter 37

Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp

31.312 lượt xem
1 ngày trước
Hard Core Leveling Warrior ss2 Chapter 101

Hard Core Leveling Warrior ss2

27.396 lượt xem
1 ngày trước
Trở Lại Thành Người Chơi Chapter 51

Trở Lại Thành Người Chơi

18.739 lượt xem
51 ngày trước
Đại Tượng Vô Hình Chapter 160

Đại Tượng Vô Hình

79.524 lượt xem
3 ngày trước
Người Chơi Không Thể Thăng Cấp Chapter 39

Người Chơi Không Thể Thăng Cấp

79.072 lượt xem
63 ngày trước
Free Draw Chapter 85

Free Draw

29.952 lượt xem
115 ngày trước
Phá Bỏ Giới Hạn Chapter 46

Phá Bỏ Giới Hạn

30.951 lượt xem
13 ngày trước
Phi Lôi Đạo Chapter 92

Phi Lôi Đạo

33.358 lượt xem
19 ngày trước
Thợ Săn Đầu Tiên Chapter 101

Thợ Săn Đầu Tiên

41.580 lượt xem
73 ngày trước
Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất Chapter 113

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

84.096 lượt xem
2 ngày trước
Virus Quái Vật Chapter 23

Virus Quái Vật

6.198 lượt xem
66 ngày trước
Nghịch Lân Chapter 150

Nghịch Lân

63.720 lượt xem
123 ngày trước
Song Hồn Chapter 45

Song Hồn

23.954 lượt xem
133 ngày trước