Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online

THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN SCAN

Các truyện đã phát hành tại VN được scan đăng online

TRUYỆN SÁNG TÁC

Chroniles Of The Cursed Sword Chapter 2

Chroniles Of The Cursed Sword

306 lượt xem
28 ngày trước
Eltype! Season 2 Chapter 3

Eltype! Season 2

306 lượt xem
28 ngày trước
Lady Detective Chapter 25

Lady Detective

2.265 lượt xem
29 ngày trước
Bác Sĩ Quái Dị Chapter 181

Bác Sĩ Quái Dị

144.604 lượt xem
816 ngày trước
Waifu của Quái chúa lolicon Chapter 1

Waifu của Quái chúa lolicon

5.751 lượt xem
949 ngày trước
KUROSAGI Chapter 219

KUROSAGI

169.750 lượt xem
980 ngày trước