THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN MÀU

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp

TRUYỆN SÁNG TÁC

Long Vương Điện Chapter 29

Long Vương Điện

0 lượt xem
5 giờ trước
Chiến Đạo Thành Thánh Chapter 11

Chiến Đạo Thành Thánh

31 lượt xem
5 giờ trước
Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới Chapter 157

Cửa Hàng Đào Bảo Thông Tam Giới

0 lượt xem
5 giờ trước
Ta Có Một Tòa Nhà Ma Chapter 31

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

13 lượt xem
5 giờ trước
Vô Hạn Biến Dị Chapter 24

Vô Hạn Biến Dị

12 lượt xem
5 giờ trước
Ta có chín nữ đồ đệ Chapter 54

Ta có chín nữ đồ đệ

22 lượt xem
5 giờ trước
Tu La Kiếm Tôn Chapter 126

Tu La Kiếm Tôn

233 lượt xem
5 giờ trước
Phàm Nhân Tu Tiên Chapter 46

Phàm Nhân Tu Tiên

0 lượt xem
5 giờ trước
Onmyoji - Âm Dương Sư manga Chapter 22

Onmyoji - Âm Dương Sư manga

266 lượt xem
7 ngày trước
Vô Thượng Thần Vương Chapter 266

Vô Thượng Thần Vương

13.434 lượt xem
7 ngày trước
Đấu Chiến Cuồng Triều Chapter 343

Đấu Chiến Cuồng Triều

3.638 lượt xem
7 ngày trước
Huyễn Thú Vương Chapter 287

Huyễn Thú Vương

9.630 lượt xem
7 ngày trước
Tối cường công nhân Chapter 117

Tối cường công nhân

1.548 lượt xem
7 ngày trước
Dị Năng Thiếu Niên Vương Chapter 61

Dị Năng Thiếu Niên Vương

1.827 lượt xem
7 ngày trước
Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi Chapter 241

Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

333 lượt xem
7 ngày trước
Nguyệt trầm ngâm Chapter 119

Nguyệt trầm ngâm

1.377 lượt xem
7 ngày trước
Tối Cường Tà Thiếu Chapter 233

Tối Cường Tà Thiếu

1.729 lượt xem
7 ngày trước
Thời Đại X Long Chapter 96

Thời Đại X Long

536 lượt xem
7 ngày trước
Thiên Thần Không Có Tiết Tháo Chapter 62

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

330 lượt xem
6 giờ trước
Cửu Trùng Tử Chapter 60

Cửu Trùng Tử

604 lượt xem
3 giờ trước
Manh Sư Tại Thượng Chapter 208

Manh Sư Tại Thượng

582 lượt xem
6 giờ trước
Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc Chapter 138

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

381 lượt xem
6 giờ trước
Đại Kiếm Thần Chapter 324

Đại Kiếm Thần

2.113 lượt xem
7 ngày trước
Băng Hỏa Ma Trù Chapter 98

Băng Hỏa Ma Trù

2.045 lượt xem
7 ngày trước