THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN MÀU

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tiếp xúc chí mạng Chapter 72

Tiếp xúc chí mạng

23 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chapter 55

Tiểu Ma Thần

79 lượt xem
Xích Trụ Phạn Đường Chapter 80

Xích Trụ Phạn Đường

41 lượt xem
Đế Sư Tại Thượng Chapter 49

Đế Sư Tại Thượng

22 lượt xem
Ichika Bachika Chapter 2

Ichika Bachika

8 lượt xem
Vương Tử Và Ánh Trăng Đen Chapter 11

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

23 lượt xem
Chuyện tình trong Showbiz Chapter 45

Chuyện tình trong Showbiz

22 lượt xem
Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam Chapter 95

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

25 lượt xem
Ngưu Thư Cung Ứng Thương Chapter 116

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

14 lượt xem
Nông Nữ Thù Sắc Chapter 129

Nông Nữ Thù Sắc

83 lượt xem
Luyện Phế Thông Thần Chapter 23

Luyện Phế Thông Thần

37 lượt xem
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét Chapter 87

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

100 lượt xem
Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em Chapter 89

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

17 lượt xem
Chung Cực Đấu La Chapter 79

Chung Cực Đấu La

12 lượt xem
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Chapter 267

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

18 lượt xem
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công Chapter 248

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

17 lượt xem
Giả Diện Thế Thân Chapter 190

Giả Diện Thế Thân

29 lượt xem
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh Chapter 252

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

14 lượt xem
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 398

Toàn Chức Pháp Sư

6 lượt xem
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần Chapter 162

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

27 lượt xem
Tu Chân Giả Tại Dị Thế Chapter 222

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

243 lượt xem
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chapter 102

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

308 lượt xem
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chapter 106

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

458 lượt xem
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

299 lượt xem