THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN MÀU

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp

TRUYỆN SÁNG TÁC

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Chapter 71

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

0 lượt xem
15 giờ trước
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế Chapter 10

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

0 lượt xem
15 giờ trước
Nghịch Chuyển Tiên Đồ Chapter 34

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

0 lượt xem
15 giờ trước
Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày Chapter 60

Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

0 lượt xem
15 giờ trước
Nữ Đế Học Dốt Chapter 55

Nữ Đế Học Dốt

0 lượt xem
15 giờ trước
Đưa mami về nhà Chapter 63

Đưa mami về nhà

0 lượt xem
13 giờ trước
Hỗn Độn Kiếm Thần Chapter 169

Hỗn Độn Kiếm Thần

49 lượt xem
13 giờ trước
Phượng Khởi Hoa Tàng Chapter 59

Phượng Khởi Hoa Tàng

0 lượt xem
15 giờ trước
Sủng Phi của Diêm Ma Chapter 57

Sủng Phi của Diêm Ma

0 lượt xem
15 giờ trước
Tối Cường Thần Thú Hệ Thống Chapter 104

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

0 lượt xem
2 ngày trước
Kiếm Thần Tuyệt Thế Chapter 106

Kiếm Thần Tuyệt Thế

133 lượt xem
2 ngày trước
Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường Chapter 28

Là Healer nhưng lại có mặt trên chiến trường

1 lượt xem
2 ngày trước
Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn Chapter 103

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

128 lượt xem
2 ngày trước
Thần Võ Thiên Tôn Chapter 39

Thần Võ Thiên Tôn

0 lượt xem
3 giờ trước
Luyến Ái Sinh Tử Bộ Chapter 164

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

4 lượt xem
4 ngày trước
Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể Chapter 17

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

21 lượt xem
2 ngày trước
Bách Yêu Dị Văn Chapter 77

Bách Yêu Dị Văn

4 lượt xem
4 ngày trước
Vương Bài Đặc Công Chapter 28

Vương Bài Đặc Công

4 lượt xem
3 ngày trước
Tướng Quân Mời Ra Trận Chapter 133

Tướng Quân Mời Ra Trận

4 lượt xem
1 giờ trước
Đường Dần tại Dị Giới Chapter 543

Đường Dần tại Dị Giới

1.095 lượt xem
23 ngày trước
Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 159

Mạnh Nhất Lịch Sử

309 lượt xem
10 ngày trước
Chiến Đỉnh Chapter 52

Chiến Đỉnh

178 lượt xem
15 giờ trước
Huynh khống công tước gả không được Chapter 67.1

Huynh khống công tước gả không được

440 lượt xem
1 ngày trước
Nhà Hát Bóng Ma Chapter 2

Nhà Hát Bóng Ma

11 lượt xem
25 ngày trước