THỂ LOẠI TRUYỆN: TRUYỆN MÀU

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư Chapter 65

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

0 lượt xem
4 giờ trước
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối Chapter 78

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

0 lượt xem
4 giờ trước
Thú Nhân Chapter 196

Thú Nhân

0 lượt xem
4 giờ trước
Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường Chapter 122

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

0 lượt xem
4 giờ trước
Return Survival Chapter 31

Return Survival

0 lượt xem
19 giờ trước
Quỷ Bí Chi Chủ Chapter 52

Quỷ Bí Chi Chủ

0 lượt xem
4 giờ trước
Chí Tôn Trọng Sinh Chapter 51

Chí Tôn Trọng Sinh

0 lượt xem
19 giờ trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 96

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

0 lượt xem
19 giờ trước
Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 93

Côn Thôn Thiên Hạ

0 lượt xem
4 giờ trước
Người Tu Tiên Tại Đô Thị Chapter 22

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

0 lượt xem
19 giờ trước
Thần Võ Đế Tôn Chapter 24

Thần Võ Đế Tôn

0 lượt xem
4 giờ trước
Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô Chapter 39

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

0 lượt xem
19 giờ trước
Y Hậu Lệ Thiên Chapter 40

Y Hậu Lệ Thiên

0 lượt xem
19 giờ trước
Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh Chapter 14

Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh

0 lượt xem
19 giờ trước
Tuyển Tập Prologue Hàn Chapter 17

Tuyển Tập Prologue Hàn

0 lượt xem
19 giờ trước
Trò Chơi Trừng Phạt Chapter 72

Trò Chơi Trừng Phạt

0 lượt xem
19 giờ trước
Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa Chapter 37

Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa

0 lượt xem
19 giờ trước
Kẻ Mạnh Nhất - Tong Edge Chapter 40

Kẻ Mạnh Nhất - Tong Edge

0 lượt xem
19 giờ trước
Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương Chapter 124

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

0 lượt xem
4 giờ trước
Hải Đường Lại Nở Chapter 37

Hải Đường Lại Nở

3.148 lượt xem
10 ngày trước
Nữ Tổng Tài Đích Cận Thân Cuồng Binh Chapter 0

Nữ Tổng Tài Đích Cận Thân Cuồng Binh

102 lượt xem
10 ngày trước
Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh Chapter 17

Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh

1.072 lượt xem
5 giờ trước
Vạn Giới Tiên Tung Chapter 295

Vạn Giới Tiên Tung

5.522 lượt xem
4 giờ trước
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử Chapter 91

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

2.778 lượt xem
5 giờ trước