THỂ LOẠI TRUYỆN: TRAGEDY

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn

TRUYỆN SÁNG TÁC

Nàng Kiều Xứ Hàn Chapter 72

Nàng Kiều Xứ Hàn

2.913 lượt xem
Quyến Rũ Chapter 42

Quyến Rũ

1.735 lượt xem
Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin Chapter 41

Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin

1.664 lượt xem
Tuổi Loạn Chapter 5

Tuổi Loạn

278 lượt xem
The Dungeon Seeker Chapter 33

The Dungeon Seeker

2.527 lượt xem
Attack on Titan Chapter 121

Attack on Titan

5.855 lượt xem
Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi Chapter 21.1

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

2.276 lượt xem
All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ Chapter 1

All-Star Batman | Người Dơi: Tinh Anh Quy Tụ

62 lượt xem
Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding Chapter 1

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

55 lượt xem