Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn

THỂ LOẠI TRUYỆN: TRAGEDY

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn

TRUYỆN SÁNG TÁC

The Most Notorious Chapter 32

The Most Notorious 'Talker' Runs the World's Greatest Clan

0 lượt xem
7 giờ trước
Con Trai Út Nhà Ha Buk Paeng Chapter 31

Con Trai Út Nhà Ha Buk Paeng

0 lượt xem
20 giờ trước
Truyền Thuyết 100 Câu Chuyện Ma Chapter 36

Truyền Thuyết 100 Câu Chuyện Ma

0 lượt xem
21 giờ trước
Cách Mà Pháp Sư Đối Mặt Với Cái Chết Chapter 29.2

Cách Mà Pháp Sư Đối Mặt Với Cái Chết

2.260 lượt xem
58 ngày trước
Bản tình ca cuối cùng Chapter 15

Bản tình ca cuối cùng

645 lượt xem
3 ngày trước
Shokei Sareta Kenja wa Lich ni Tensei Shite Shinryaku Sensou wo Hajimaru Chapter 22

Shokei Sareta Kenja wa Lich ni Tensei Shite Shinryaku Sensou wo Hajimaru

1.092 lượt xem
6 ngày trước
Chàng dược sư sẽ khiến nàng Elf được hạnh phúc Chapter 63

Chàng dược sư sẽ khiến nàng Elf được hạnh phúc

5.332 lượt xem
19 ngày trước
Fx Chiến Thần Kurumi Chan Chapter 12

Fx Chiến Thần Kurumi Chan

569 lượt xem
32 ngày trước
Shounen no Abyss Chapter 115

Shounen no Abyss

3.996 lượt xem
15 ngày trước
Heroine Hajimemashita Chapter 11

Heroine Hajimemashita

383 lượt xem
67 ngày trước
Tự Do Trong Mơ Chapter 59.2

Tự Do Trong Mơ

5.388 lượt xem
58 ngày trước
Thám Tử Fuuto Chapter 76

Thám Tử Fuuto

3.779 lượt xem
10 ngày trước
Ballad X Opera Chapter 26

Ballad X Opera

5.512 lượt xem
148 ngày trước
School Days Chapter 12

School Days

2.991 lượt xem
269 ngày trước
Detchiage - Thầy Giáo Sát Nhân Chapter 9

Detchiage - Thầy Giáo Sát Nhân

3.335 lượt xem
275 ngày trước
Vị Vua Mạnh Nhất Đã Trở Lại Chapter 48

Vị Vua Mạnh Nhất Đã Trở Lại

57.428 lượt xem
111 ngày trước
Lửa Thiêu Nhà Mitarai Chapter 39.5

Lửa Thiêu Nhà Mitarai

12.243 lượt xem
281 ngày trước
Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế Chapter 60

Sự Trở Lại Của Anh Hùng Diệt Thế

39.948 lượt xem
11 ngày trước
Đảo Chết Chóc Chapter 157

Đảo Chết Chóc

93.483 lượt xem
160 ngày trước
Gửi em, người bất tử Chapter 121.1

Gửi em, người bất tử

37.444 lượt xem
6 ngày trước
Tough - Miyazawa Kiichi Chapter 425

Tough - Miyazawa Kiichi

87.936 lượt xem
87 ngày trước
Không Chỉ Là Bắt Nạt Chapter 74

Không Chỉ Là Bắt Nạt

42.298 lượt xem
6 ngày trước
Vua pháp thuật phần 2 Chapter 27

Vua pháp thuật phần 2

15.602 lượt xem
498 ngày trước
Kemono Giga Chapter 11

Kemono Giga

7.470 lượt xem
493 ngày trước