Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

THỂ LOẠI TRUYỆN: SUPERNATURAL

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thế Giới Ngọc Rồng - Tuyển tập hài hước Chapter 6

Thế Giới Ngọc Rồng - Tuyển tập hài hước

20 lượt xem
10 giờ trước
The Galactus Trilogy Chapter 15

The Galactus Trilogy

0 lượt xem
10 giờ trước
UTOPIA S AVENGER Chapter 16

UTOPIA S AVENGER

0 lượt xem
10 giờ trước
Ngoại Truyện Thần Binh Chapter 28

Ngoại Truyện Thần Binh

34 lượt xem
10 giờ trước
Bắc Đẩu Thần Troll Chapter 2

Bắc Đẩu Thần Troll

0 lượt xem
1 ngày trước
Thần Binh Huyền Kỳ II Chapter 100

Thần Binh Huyền Kỳ II

51 lượt xem
1 ngày trước
Huyễn Thế Ký Chapter 55

Huyễn Thế Ký

0 lượt xem
1 ngày trước
Cross x Regalia Chapter 8

Cross x Regalia

27 lượt xem
1 ngày trước
Long Hổ Soái Chapter 4

Long Hổ Soái

7 lượt xem
1 ngày trước
Nobita Vs. Songoku Chapter 3

Nobita Vs. Songoku

7 lượt xem
1 ngày trước
Cổ Long Quần Hiệp Chapter 85

Cổ Long Quần Hiệp

0 lượt xem
1 ngày trước
Moero Seito Kaichou Chapter

Moero Seito Kaichou

0 lượt xem
19437 ngày trước
Butsu Rock Chapter

Butsu Rock

0 lượt xem
19437 ngày trước
Black Dog Chapter 3

Black Dog

0 lượt xem
1 ngày trước
Quyền Hoàng Chapter 23

Quyền Hoàng

22 lượt xem
1 ngày trước
Kinh Tủng Lạc Viên Chapter 4

Kinh Tủng Lạc Viên

0 lượt xem
1 ngày trước
Cửu Vĩ Hồ Ly Ngoại Truyện Hokage Đệ Thất Chapter 10.5

Cửu Vĩ Hồ Ly Ngoại Truyện Hokage Đệ Thất

0 lượt xem
1 ngày trước
Bản Thể Nỗi Sợ - Bộ Tứ Siêu Đẳng Chapter

Bản Thể Nỗi Sợ - Bộ Tứ Siêu Đẳng

10 lượt xem
19437 ngày trước
Zennou no Noa - The World of Lostmemories Chapter 2

Zennou no Noa - The World of Lostmemories

0 lượt xem
1 ngày trước
Long Thần - Trung Bộ Khúc Chapter 58

Long Thần - Trung Bộ Khúc

0 lượt xem
1 ngày trước
Gia tộc mạnh nhất trong lịch sử Chapter 10

Gia tộc mạnh nhất trong lịch sử

0 lượt xem
1 ngày trước
Dragon Chapter 5.2

Dragon's Dogma - Progress

17 lượt xem
1 ngày trước
Marvel Knights - Hulk (2014) Chapter 4

Marvel Knights - Hulk (2014)

0 lượt xem
1 ngày trước
Tu Chân Thời Hiện Đại Chapter 17

Tu Chân Thời Hiện Đại

38 lượt xem
1 ngày trước