Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

THỂ LOẠI TRUYỆN: SUPERNATURAL

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

TRUYỆN SÁNG TÁC

Kemono Giga Chapter 10

Kemono Giga

415 lượt xem
7 ngày trước
Rave Master Chapter 235

Rave Master

3.992 lượt xem
14 ngày trước
Druid Tại Ga Seoul Chapter 12

Druid Tại Ga Seoul

2.730 lượt xem
3 ngày trước
Nghịch Thiên Chí Tôn Chapter 87

Nghịch Thiên Chí Tôn

8.498 lượt xem
1 ngày trước
Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại Chapter 55

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

14.965 lượt xem
6 ngày trước
Tiên Sinh Nói Dối Chapter 49

Tiên Sinh Nói Dối

2.251 lượt xem
3 ngày trước
Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới Chapter 7

Sát Thần Chi Lộ Tại Dị Giới

1.247 lượt xem
6 ngày trước
Khi Anh Hùng Mới Chính Là Ác Quỷ!! Chapter 3

Khi Anh Hùng Mới Chính Là Ác Quỷ!!

615 lượt xem
30 ngày trước
Ta là Thánh Tôn Chapter 9

Ta là Thánh Tôn

720 lượt xem
31 ngày trước
Onsaemiro Chapter 12

Onsaemiro

781 lượt xem
1 ngày trước
Người Nâng Cấp Chapter 37

Người Nâng Cấp

13.738 lượt xem
7 ngày trước
Đội trưởng lính đánh thuê Chapter 89

Đội trưởng lính đánh thuê

20.884 lượt xem
10 ngày trước
Nhất Nhân Chi Hạ Chapter 263

Nhất Nhân Chi Hạ

19.718 lượt xem
28 ngày trước
Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành  Chapter 22

Từ Chức Nghiệp yếu nhất trở thành 'Thợ Rèn' mạnh nhất

5.778 lượt xem
3 giờ trước
Nhân Trùng Đại Chiến Chapter 33

Nhân Trùng Đại Chiến

7.031 lượt xem
3 giờ trước
Devil May Cry 5 -Visions of V Chapter 30

Devil May Cry 5 -Visions of V

5.544 lượt xem
30 ngày trước
Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki Chapter 30

Sozai Saishuka no Isekai Ryokouki

4.958 lượt xem
22 ngày trước
Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người Chapter 15

Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người

1.942 lượt xem
1 ngày trước
Ngã lão ma thần Chapter 63

Ngã lão ma thần

10.707 lượt xem
3 ngày trước
Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp Chapter 29

Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp

20.192 lượt xem
3 ngày trước
Hard Core Leveling Warrior ss2 Chapter 81

Hard Core Leveling Warrior ss2

17.808 lượt xem
2 giờ trước
Yêu tinh thành phố Gangnam Chapter 23

Yêu tinh thành phố Gangnam

2.878 lượt xem
70 ngày trước
Bác Sĩ Trùng Sinh Về Murim Chapter 48

Bác Sĩ Trùng Sinh Về Murim

17.075 lượt xem
1 ngày trước
Đăng nhập Murim Chapter 77

Đăng nhập Murim

24.107 lượt xem
1 ngày trước