THỂ LOẠI TRUYỆN: SUPERNATURAL

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

TRUYỆN SÁNG TÁC

Vương tử thành phố và công chúa Amazon Chapter 85

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

2 lượt xem
6 ngày trước
Lãnh Vực Quái Vật Chapter 1

Lãnh Vực Quái Vật

3 lượt xem
6 ngày trước
Thả Vu Nữ Đó Ra Chapter 34

Thả Vu Nữ Đó Ra

2 lượt xem
6 ngày trước
Hiệp Sĩ Giấy A Chapter 12.1

Hiệp Sĩ Giấy A

18 lượt xem
6 ngày trước
Cự Long Chiến Ký Chapter 3.1

Cự Long Chiến Ký

2 lượt xem
6 ngày trước
Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ Chapter 36

Cuộc Sống Hào Môn Của Vu Nữ

2 lượt xem
6 ngày trước
Kiếm Đồ Chapter 6

Kiếm Đồ

2 lượt xem
6 ngày trước
Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0 Chapter 3

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

10 lượt xem
7 ngày trước
Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 Chapter 58

Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

207 lượt xem
10 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão Chapter 58

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện - Truyền Kỳ Dược Lão

138 lượt xem
10 ngày trước
Đại Vương Tha Mạng Chapter 18

Đại Vương Tha Mạng

5 lượt xem
10 ngày trước
Thế Giới Game Thủ Chapter 309

Thế Giới Game Thủ

17 lượt xem
10 ngày trước
Baki - Son of Ogre Chapter 312

Baki - Son of Ogre

6 lượt xem
11 ngày trước
Sơn Hải Kinh Truyện Chapter 164

Sơn Hải Kinh Truyện

41 lượt xem
6 ngày trước
Dị Nhân Quán Chapter 71

Dị Nhân Quán

113 lượt xem
13 ngày trước
Nghịch Thiên Tà Thần Chapter 130

Nghịch Thiên Tà Thần

197 lượt xem
1 ngày trước
Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Chapter 200

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

362 lượt xem
10 ngày trước
Sơn Hải Phong Thần Chapter 45

Sơn Hải Phong Thần

624 lượt xem
20 ngày trước
Bách Quỷ Dạ Hành Chapter 210.6

Bách Quỷ Dạ Hành

224 lượt xem
49 ngày trước
Tam Tuyệt Tại Dị Giới Chapter 89

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

643 lượt xem
41 ngày trước
Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam Chapter 99

Ma Vương Luyến Ái Chỉ Nam

571 lượt xem
5 ngày trước
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 444

Toàn Chức Pháp Sư

441 lượt xem
4 ngày trước
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần Chapter 206

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

435 lượt xem
3 giờ trước
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

633 lượt xem
41 ngày trước