THỂ LOẠI TRUYỆN: SOFT YURI

Girl x Girl. Nặng hơn Shoujo Ai tí