Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nữ. Nội dung của những bộ manga này thường liên quan đến tình cảm lãng mạn, chú trọng đầu tư cho nhân vật (tính cách,...)

THỂ LOẠI TRUYỆN: SHOUJO

Đối tượng hướng tới của thể loại này là phái nữ. Nội dung của những bộ manga này thường liên quan đến tình cảm lãng mạn, chú trọng đầu tư cho nhân vật (tính cách,...)

TRUYỆN SÁNG TÁC

Mưu Ái Thành Nghiện Chapter 150

Mưu Ái Thành Nghiện

125.441 lượt xem
606 ngày trước
Máu của cậu chỉ thuộc về mình tớ... Chapter 63

Máu của cậu chỉ thuộc về mình tớ...

69.703 lượt xem
534 ngày trước
Cưng Chiều Vợ Yêu Chapter 326

Cưng Chiều Vợ Yêu

172.704 lượt xem
143 ngày trước
Cưng Chiều Đào Phi Chapter 137

Cưng Chiều Đào Phi

64.544 lượt xem
636 ngày trước
The Bride of the Water God Chapter 153

The Bride of the Water God

54.847 lượt xem
718 ngày trước
Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân Chapter 123

Bạn Gái Tôi Mới 30+ Tuổi Xuân

64.113 lượt xem
95 ngày trước
Torokeru Tsumugi-Cha Chapter 2

Torokeru Tsumugi-Cha

1.495 lượt xem
718 ngày trước
Tôi Muốn Thoát Khỏi Buổi Đào Tạo Vương Phi Chapter 4

Tôi Muốn Thoát Khỏi Buổi Đào Tạo Vương Phi

2.964 lượt xem
718 ngày trước
Hello, Innocent! Chapter 1.1

Hello, Innocent!

1.182 lượt xem
719 ngày trước
Tổng Tài Tại Thượng Chapter 516.1

Tổng Tài Tại Thượng

517.873 lượt xem
3 ngày trước
Cháu Trai Của Hiền Nhân Chapter 61.6

Cháu Trai Của Hiền Nhân

62.769 lượt xem
29 ngày trước
Vương Phi Thông Linh Chapter 63

Vương Phi Thông Linh

39.410 lượt xem
441 ngày trước
Phượng Tù Hoàng Chapter 37.4

Phượng Tù Hoàng

35.600 lượt xem
727 ngày trước
Nghiêm Tuyển Tiên Thê Chapter 48

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

34.185 lượt xem
778 ngày trước
Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật Chapter 190

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

101.508 lượt xem
172 ngày trước
Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam Chapter 186

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

111.727 lượt xem
705 ngày trước
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư Chapter 78

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

70.217 lượt xem
701 ngày trước
Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng Chapter 57

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

19.676 lượt xem
548 ngày trước
Trò Chơi Trừng Phạt Chapter 99

Trò Chơi Trừng Phạt

61.077 lượt xem
549 ngày trước
Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa Chapter 37

Tôi Không Muốn Coi Em Là Chị Nữa

41.244 lượt xem
779 ngày trước
Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh Chapter 21

Đm Lại Là Lỗi Của Định Mệnh

19.499 lượt xem
699 ngày trước
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử Chapter 98

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

58.548 lượt xem
724 ngày trước
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! Chapter 317

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

248.316 lượt xem
236 ngày trước
Mùi hương lãng mạn Chapter 94

Mùi hương lãng mạn

62.080 lượt xem
450 ngày trước