THỂ LOẠI TRUYỆN: ONE SHOT

Những truyện ngắn, thường là 1 chapter

TRUYỆN SÁNG TÁC

Hội pháp sư nổi tiếng - Oneshot Chapter 5

Hội pháp sư nổi tiếng - Oneshot

2.020 lượt xem
163 ngày trước
Waifu của Quái chúa lolicon Chapter 1

Waifu của Quái chúa lolicon

1.503 lượt xem
163 ngày trước
Chuyện của Yokai Chapter 64

Chuyện của Yokai

27.712 lượt xem
3 ngày trước
Oyaji Chapter 24

Oyaji

12.528 lượt xem
325 ngày trước
Rairaiden Chapter 1

Rairaiden

798 lượt xem
418 ngày trước
Doremon Chế Chapter 12

Doremon Chế

9.599 lượt xem
299 ngày trước