THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Sơn Hải Phong Thần Chapter 34

Sơn Hải Phong Thần

63 lượt xem
Ngưu Thư Cung Ứng Thương Chapter 116

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

14 lượt xem
Luyện Phế Thông Thần Chapter 23

Luyện Phế Thông Thần

37 lượt xem
Giả Diện Thế Thân Chapter 190

Giả Diện Thế Thân

29 lượt xem
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 398

Toàn Chức Pháp Sư

6 lượt xem
Tu Chân Giả Tại Dị Thế Chapter 222

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

243 lượt xem
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

299 lượt xem
Bỉ Ngạn Hoa Chapter 13

Bỉ Ngạn Hoa

527 lượt xem
Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin Chapter 41

Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin

1.703 lượt xem
Tuyệt Thế Chiến Hồn Chapter 191

Tuyệt Thế Chiến Hồn

6.363 lượt xem
Attack On Titan  - Before the fall Chapter 20.5

Attack On Titan - Before the fall

989 lượt xem
Attack On Titan – Lost Girls Chapter 10

Attack On Titan – Lost Girls

1.114 lượt xem
Attack on Titan Chapter 124

Attack on Titan

5.918 lượt xem
Tuyệt Thế Thần Hoàng Chapter 104

Tuyệt Thế Thần Hoàng

2.820 lượt xem
Long Mạch Võ Thần Chapter 13

Long Mạch Võ Thần

468 lượt xem
Bồng Lai Tiên Thi Chapter 3

Bồng Lai Tiên Thi

219 lượt xem
Đại Nghịch Chi Môn Chapter 62

Đại Nghịch Chi Môn

1.988 lượt xem
Cửu Tuyền Quy Lai Chapter 60

Cửu Tuyền Quy Lai

2.317 lượt xem
Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần Chapter 15

Sinh Tiêu Thủ Hộ Thần

379 lượt xem
Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 202

Vĩnh Hằng Chí Tôn

4.053 lượt xem
Võ Động Càn Khôn Chapter 97

Võ Động Càn Khôn

25.938 lượt xem
Tam Quốc Chí Dị Chapter 45.2

Tam Quốc Chí Dị

851 lượt xem
Shichiha Gojuroku Chapter 33

Shichiha Gojuroku

722 lượt xem
Batman - Ninja Rùa Chapter 1

Batman - Ninja Rùa

78 lượt xem