THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tiên Giới Thương Thành Chapter 48

Tiên Giới Thương Thành

321 lượt xem
1 ngày trước
Vô Địch Kiếm Vực Chapter 55

Vô Địch Kiếm Vực

1.208 lượt xem
1 ngày trước
Khắc Kim Đại Lão Chapter 160

Khắc Kim Đại Lão

2.084 lượt xem
5 ngày trước
Virus Quái Vật Chapter 18

Virus Quái Vật

253 lượt xem
29 ngày trước
Tây Du Đường Tam Tạng Chapter 13

Tây Du Đường Tam Tạng

210 lượt xem
15 giờ trước
Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về Chapter 31

Trọng Sinh Chi Thần Đế Trở Về

1.495 lượt xem
1 ngày trước
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống Chapter 99

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

19.222 lượt xem
3 ngày trước
Nghịch Thiên Chiến Thần Chapter 93

Nghịch Thiên Chiến Thần

6.426 lượt xem
7 ngày trước
Linh Tôn Chi Tử Chapter 67

Linh Tôn Chi Tử

13.402 lượt xem
1 ngày trước
Mở Phòng Khám Tu Tiên Chapter 36

Mở Phòng Khám Tu Tiên

980 lượt xem
1 ngày trước
Ta Điên Cuồng Thăng Cấp Chapter 18

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

13.874 lượt xem
1 ngày trước
Cao Năng Lai Tập Chapter 44

Cao Năng Lai Tập

9.798 lượt xem
1 ngày trước
Long Hổ 5 Thế Chapter 110

Long Hổ 5 Thế

13.484 lượt xem
8 giờ trước
Nghịch Lân Chapter 126

Nghịch Lân

31.526 lượt xem
5 ngày trước
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư Chapter 0

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

19.991 lượt xem
68 ngày trước
Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên Chapter 38

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

10.644 lượt xem
1 ngày trước
Dị Thế Tà Quân Chapter 129

Dị Thế Tà Quân

57.796 lượt xem
26 ngày trước
Yukoku No Moriarty Chapter 48

Yukoku No Moriarty

42.273 lượt xem
16 ngày trước
Đứa Con Thần Chết Chapter 129

Đứa Con Thần Chết

5.190 lượt xem
13 ngày trước
MOMO: The Blood Taker Chapter 33

MOMO: The Blood Taker

722 lượt xem
68 ngày trước
Ta Có Một Tòa Nhà Ma Chapter 52

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

13.219 lượt xem
1 ngày trước
Kuro no Maou Chapter 20

Kuro no Maou

224 lượt xem
68 ngày trước
Vô Thượng Thần Vương Chapter 266

Vô Thượng Thần Vương

15.621 lượt xem
78 ngày trước
Võ Thần Thiên Hạ Chapter 109

Võ Thần Thiên Hạ

27.151 lượt xem
78 ngày trước