THỂ LOẠI TRUYỆN: MYSTERY

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng Chapter 48

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đường Môn Anh Hùng

6.365 lượt xem
13 ngày trước
Kiếm Vũ Chapter

Kiếm Vũ

0 lượt xem
18482 ngày trước
Linh Nhận Truyền Thuyết Chapter 228

Linh Nhận Truyền Thuyết

242.264 lượt xem
16 ngày trước
Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương Chapter 114

Cuộc sống thoái ẩn của võ lâm chi vương

7.838 lượt xem
16 ngày trước
Thôn Phệ Lĩnh Vực Chapter 196

Thôn Phệ Lĩnh Vực

72.633 lượt xem
9 ngày trước
Nhất ăn tất Chapter 110

Nhất ăn tất

7.890 lượt xem
5 ngày trước
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần Chapter 247

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

24.558 lượt xem
1 ngày trước
Vạn Giới Tiên Vương Chapter 68

Vạn Giới Tiên Vương

12.999 lượt xem
6 ngày trước
Thế Giới Hoàn Mỹ Chapter 136

Thế Giới Hoàn Mỹ

4.555 lượt xem
9 ngày trước
Đỉnh Phong Thần Y Chapter 74

Đỉnh Phong Thần Y

55.441 lượt xem
17 ngày trước
Cái Thế Đế Tôn Chapter 68

Cái Thế Đế Tôn

15.918 lượt xem
2 ngày trước
Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám Chapter 25

Sư Tỷ Của Ta Đông Đến Một Đám

2.248 lượt xem
3 giờ trước
Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên Chapter 54

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

7.649 lượt xem
7 ngày trước
Thần Cấp Ngư Phu Chapter 71

Thần Cấp Ngư Phu

12.730 lượt xem
1 ngày trước
Gantz Full Color Chapter 215

Gantz Full Color

13.235 lượt xem
18 ngày trước
Gantz Chapter 383

Gantz

21.779 lượt xem
24 ngày trước
Plunderer Chapter 64

Plunderer

5.215 lượt xem
21 ngày trước
Thần Cấp Thấu Thị Chapter 102

Thần Cấp Thấu Thị

19.804 lượt xem
3 ngày trước
Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị Chapter 121

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

32.644 lượt xem
4 ngày trước
Huyền Giới Chi Môn Chapter 146

Huyền Giới Chi Môn

7.269 lượt xem
22 ngày trước
Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương Chapter 85

Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương

16.009 lượt xem
6 ngày trước
Thần Ma Thiên Sát Chapter 142

Thần Ma Thiên Sát

8.192 lượt xem
3 ngày trước
Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới Chapter 104

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

58.580 lượt xem
1 ngày trước
Võ Đạo Độc Tôn Chapter 181

Võ Đạo Độc Tôn

29.689 lượt xem
2 ngày trước