Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

THỂ LOẠI TRUYỆN: MARTIAL ARTS

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long Chapter 4

Thuỷ Hử Anh Hùng - Cửu Văn Long

1.146 lượt xem
12 tháng trước
Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện Chapter 9

Thiên Long Bát Bộ - Ngoại Truyện

2.321 lượt xem
12 tháng trước
Dark Avengers / X-Men : Utopia Chapter 6

Dark Avengers / X-Men : Utopia

1.724 lượt xem
12 tháng trước
X-Men: Hope Trilogy Chapter 21

X-Men: Hope Trilogy

4.217 lượt xem
12 tháng trước
703X Chapter 2

703X

693 lượt xem
12 tháng trước
Aoi Destruction Chapter 6

Aoi Destruction

986 lượt xem
12 tháng trước
All Rounder Meguru Chapter 9

All Rounder Meguru

1.678 lượt xem
12 tháng trước
Baby, please kill me Chapter 27

Baby, please kill me

3.117 lượt xem
12 tháng trước
B.Reaction Chapter 18

B.Reaction

2.802 lượt xem
12 tháng trước
Cậu Bé Giỏi Võ Chapter 72

Cậu Bé Giỏi Võ

13.962 lượt xem
12 tháng trước
Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện Chapter 7

Bắc Đẩu Thần Quyền Tiền Truyện

1.242 lượt xem
12 tháng trước
Devil May Cry 3 Chapter 3

Devil May Cry 3

1.188 lượt xem
12 tháng trước
Faeries Chapter 2

Faeries' Landing

659 lượt xem
12 tháng trước
Examurai Chapter 8

Examurai

1.618 lượt xem
12 tháng trước
Fly High! Chapter 13

Fly High!

3.041 lượt xem
12 tháng trước
FlashPoint Chapter 5

FlashPoint

1.229 lượt xem
12 tháng trước
Freezing - Second Season Chapter 4

Freezing - Second Season

1.347 lượt xem
12 tháng trước
Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng Chapter 33

Getsu Mei Sei Ki - Giã biệt anh hùng

5.062 lượt xem
12 tháng trước
Hiệp Khách Hành Chapter 27

Hiệp Khách Hành

7.828 lượt xem
12 tháng trước
Kamen Teacher Chapter 37

Kamen Teacher

6.162 lượt xem
12 tháng trước
Kiếm Thủy Hổ Chapter 5

Kiếm Thủy Hổ

912 lượt xem
12 tháng trước
King of Fighters XII Chapter 22

King of Fighters XII

7.019 lượt xem
8 tháng trước
King of Fighters Kyo Chapter 9

King of Fighters Kyo

2.987 lượt xem
12 tháng trước
Long Thiếu Niên Chapter 2

Long Thiếu Niên

461 lượt xem
12 tháng trước
nhà cái uy tín