Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

THỂ LOẠI TRUYỆN: MARTIAL ARTS

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Hard Core Leveling Warrior Chapter 176.7

Hard Core Leveling Warrior

307.864 lượt xem
3 năm trước
Be Heun Chapter 20

Be Heun

4.665 lượt xem
14 tháng trước
Diệp Vấn Tiền Truyện Chapter 20

Diệp Vấn Tiền Truyện

4.646 lượt xem
12 tháng trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng Chapter 52

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

10.068 lượt xem
12 tháng trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện Chapter 16

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

3.649 lượt xem
12 tháng trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Chapter 60

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

14.736 lượt xem
12 tháng trước
X-Men - Schism Chapter 11

X-Men - Schism

1.219 lượt xem
12 tháng trước
Ultimate Captain America Chapter 2

Ultimate Captain America

500 lượt xem
12 tháng trước
S.H.I.E.L.D Chapter 2

S.H.I.E.L.D

573 lượt xem
12 tháng trước
Đao Kiếm Tân Truyện Chapter

Đao Kiếm Tân Truyện

251 lượt xem
N/A
Nữ Hiệp Trường Cao Trung Chapter 6

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

1.322 lượt xem
12 tháng trước
Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot Chapter 5

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

1.353 lượt xem
12 tháng trước
Samurai Spirits - Thi Hồn Chapter 3

Samurai Spirits - Thi Hồn

552 lượt xem
12 tháng trước
Sáng Thế Thần Binh Chapter 20

Sáng Thế Thần Binh

3.296 lượt xem
12 tháng trước
Ultimate Power Chapter 9

Ultimate Power

1.448 lượt xem
12 tháng trước
Ultimate Origin Chapter 5

Ultimate Origin

860 lượt xem
12 tháng trước
Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện Chapter 12

Thẩm Hổ Thiền Đại Truyện

2.133 lượt xem
12 tháng trước
Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần Chapter 8

Thiên Hạ Vô Địch Kiếm Tà Thần

1.438 lượt xem
12 tháng trước
SaKuRa No Ichiban Chapter 25

SaKuRa No Ichiban

4.936 lượt xem
12 tháng trước
Rumic World Chapter 2

Rumic World

513 lượt xem
12 tháng trước
Tân tác Tứ Đại Danh Bổ Chapter 8

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

2.375 lượt xem
12 tháng trước
Lộc Đỉnh Ký Chapter 60

Lộc Đỉnh Ký

3.242 lượt xem
12 tháng trước
Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang Chapter 31

Tuý Quyền - Hoàng Ngọc Lang

9.166 lượt xem
12 tháng trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng Chapter 70

Thiên Tử Truyền Kỳ 8 - Thương Thiên Bá Hoàng

14.100 lượt xem
12 tháng trước
nhà cái uy tín