Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

THỂ LOẠI TRUYỆN: MARTIAL ARTS

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Quái Vật Ganzi Chapter 45

Quái Vật Ganzi

12.004 lượt xem
3 ngày trước
Hoành Tảo Cửu Châu Chapter 43

Hoành Tảo Cửu Châu

61.977 lượt xem
403 ngày trước
Space China Dress Chapter 14

Space China Dress

5.328 lượt xem
162 ngày trước
Hồi Quy Vô Giá Trị Chapter 62

Hồi Quy Vô Giá Trị

31.034 lượt xem
71 ngày trước
Sun-ken Rock Chapter 171

Sun-ken Rock

78.149 lượt xem
249 ngày trước
Gintama - Linh hồn bạc Chapter 699

Gintama - Linh hồn bạc

164.426 lượt xem
151 ngày trước
Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng Chapter 520.5

Dragon Ball - Bảy Viên Ngọc Rồng

579.968 lượt xem
1059 ngày trước
Jojo Chapter 3

Jojo's Bizarre Adventure: Crazy Diamond's Demonic Heartbreak

2.500 lượt xem
31 ngày trước
Ultimate Legend: Kang Hae Hyo Chapter 107

Ultimate Legend: Kang Hae Hyo

41.401 lượt xem
162 ngày trước
Hard Core Leveling Warrior Chapter 176.7

Hard Core Leveling Warrior

259.831 lượt xem
1046 ngày trước
Be Heun Chapter 20

Be Heun

2.536 lượt xem
162 ngày trước
Diệp Vấn Tiền Truyện Chapter 20

Diệp Vấn Tiền Truyện

1.757 lượt xem
81 ngày trước
Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng Chapter 52

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

3.090 lượt xem
81 ngày trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện Chapter 16

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

1.372 lượt xem
81 ngày trước
Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Chapter 60

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

7.367 lượt xem
81 ngày trước
X-Men - Schism Chapter 11

X-Men - Schism

328 lượt xem
81 ngày trước
Ultimate Captain America Chapter 2

Ultimate Captain America

107 lượt xem
81 ngày trước
S.H.I.E.L.D Chapter 2

S.H.I.E.L.D

153 lượt xem
81 ngày trước
Đao Kiếm Tân Truyện Chapter

Đao Kiếm Tân Truyện

82 lượt xem
19518 ngày trước
Nữ Hiệp Trường Cao Trung Chapter 6

Nữ Hiệp Trường Cao Trung

583 lượt xem
81 ngày trước
Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot Chapter 5

Vua Pháp Thuật: Tuyển tập Oneshot

468 lượt xem
81 ngày trước
Samurai Spirits - Thi Hồn Chapter 3

Samurai Spirits - Thi Hồn

186 lượt xem
81 ngày trước
Sáng Thế Thần Binh Chapter 20

Sáng Thế Thần Binh

958 lượt xem
81 ngày trước
Ultimate Power Chapter 9

Ultimate Power

538 lượt xem
81 ngày trước