THỂ LOẠI TRUYỆN: MARTIAL ARTS

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Sơn Hải Phong Thần Chapter 34

Sơn Hải Phong Thần

63 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chapter 55

Tiểu Ma Thần

79 lượt xem
Xích Trụ Phạn Đường Chapter 80

Xích Trụ Phạn Đường

41 lượt xem
Tam Tuyệt Tại Dị Giới Chapter 89

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

152 lượt xem
Hiệp Khách Giang Hồ Chapter 561

Hiệp Khách Giang Hồ

3 lượt xem
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

299 lượt xem
Huyền Hạo Chiến Kí Chapter 200

Huyền Hạo Chiến Kí

8.341 lượt xem
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Chapter 45

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

2.745 lượt xem
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi Chapter 295

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

29.917 lượt xem
Tam Quốc Chí Dị Chapter 45.2

Tam Quốc Chí Dị

851 lượt xem
Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp Chapter 54

Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

2.001 lượt xem
Tối Cường Binh Vương Chapter 64

Tối Cường Binh Vương

1.971 lượt xem
Batman - Ninja Rùa Chapter 1

Batman - Ninja Rùa

78 lượt xem
Tứ Hải Câu Trầm Chapter 2

Tứ Hải Câu Trầm

121 lượt xem
Vạn Giới Thần Chủ Chapter 110

Vạn Giới Thần Chủ

2.704 lượt xem
Truyền Võ Chapter 106

Truyền Võ

11.344 lượt xem
Tiên Giới Quy Lai Chapter 33

Tiên Giới Quy Lai

10.723 lượt xem
Tiên Trụ Chapter 87

Tiên Trụ

12.781 lượt xem
Linh Kiếm Tôn Chapter 236

Linh Kiếm Tôn

14.673 lượt xem