Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải

THỂ LOẠI TRUYỆN: MANHWA

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải

TRUYỆN SÁNG TÁC

After School War Activities Chapter 44

After School War Activities

25.269 lượt xem
2 ngày trước
Song Hồn Chapter 45

Song Hồn

23.951 lượt xem
133 ngày trước
Cậu Bé Của Thần Chết Chapter 117

Cậu Bé Của Thần Chết

55.352 lượt xem
6 ngày trước
Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 100

Tân Thế Giới Tuyệt Vời

131.090 lượt xem
243 ngày trước
Đứa Con Thần Chết Chapter 163

Đứa Con Thần Chết

57.468 lượt xem
7 ngày trước
Tôi Thăng cấp một mình SS2 Chapter 57

Tôi Thăng cấp một mình SS2

280.642 lượt xem
5 ngày trước
Ám Hành Ngự Sử Chapter 78

Ám Hành Ngự Sử

29.131 lượt xem
384 ngày trước
The Bride of the Water God Chapter 153

The Bride of the Water God

27.238 lượt xem
384 ngày trước
Bẫy Tình Yêu Chapter 144

Bẫy Tình Yêu

30.547 lượt xem
386 ngày trước
Trường An Tưởng Tượng Chapter 70

Trường An Tưởng Tượng

30.199 lượt xem
384 ngày trước
Vú Em Của Tiên Ma Chapter 36

Vú Em Của Tiên Ma

10.295 lượt xem
384 ngày trước
Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành Chapter 30

Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành

8.697 lượt xem
384 ngày trước
Tôi Nuôi Một Người Hầu Đầy Ám Ảnh Chapter 5

Tôi Nuôi Một Người Hầu Đầy Ám Ảnh

2.227 lượt xem
384 ngày trước
Kiếp Này Cũng Xin Chăm Sóc Tôi Như Vậy Nhé Chapter 58.3

Kiếp Này Cũng Xin Chăm Sóc Tôi Như Vậy Nhé

7.086 lượt xem
15 ngày trước
Biến đổi - Metamorphosis Chapter 1

Biến đổi - Metamorphosis

633 lượt xem
384 ngày trước
Nữ Phụ Phản Diện Rất Hợp Đôi Với Tên Bạo Chúa Chapter 2.1

Nữ Phụ Phản Diện Rất Hợp Đôi Với Tên Bạo Chúa

1.230 lượt xem
384 ngày trước
Tôi Muốn Thoát Khỏi Buổi Đào Tạo Vương Phi Chapter 4

Tôi Muốn Thoát Khỏi Buổi Đào Tạo Vương Phi

1.390 lượt xem
384 ngày trước
Toàn trí độc giả Chapter 73

Toàn trí độc giả

105.632 lượt xem
5 ngày trước
Sự Trở Lại Của Pháp Sư 8 Vòng Chapter 57

Sự Trở Lại Của Pháp Sư 8 Vòng

42.612 lượt xem
14 ngày trước
Hard Core Leveling Warrior Chapter 176.7

Hard Core Leveling Warrior

115.312 lượt xem
418 ngày trước
Chiến Binh Từ Thế Giới Khác Chapter 134

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

99.853 lượt xem
35 ngày trước
Quý Tộc Ma Cà Rồng Chapter 544

Quý Tộc Ma Cà Rồng

328.175 lượt xem
336 ngày trước
Luân Hồi Ác Nhân Chapter 77

Luân Hồi Ác Nhân

70.318 lượt xem
102 ngày trước
Kẻ Khủng Bố Chapter 125

Kẻ Khủng Bố

71.590 lượt xem
42 ngày trước