THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 65

Ngạo Thị Thiên Địa

1.151 lượt xem
20 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

4.493 lượt xem
327 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

4.000 lượt xem
308 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

17.365 lượt xem
326 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

19.610 lượt xem
321 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 17

Phi Kiếm Vấn Đạo

4.553 lượt xem
53 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 131

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

2.550 lượt xem
2 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 99

Đại Khâu Giáp Sư

3.360 lượt xem
17 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 169

Thế Giới Không Hoàn Hảo

15.018 lượt xem
18 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 56

Đặc Thù Truyền thuyết

11.736 lượt xem
24 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 260

Đấu La Đại Lục

21.493 lượt xem
129 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 92

Cực Vũ Huyền Đế

12.377 lượt xem
133 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 289.2

Đấu Phá Thương Khung

40.446 lượt xem
15 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 267.2

Yêu Thần Ký

40.216 lượt xem
5 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 536

Bách luyện thành thần

53.751 lượt xem
2 ngày trước