THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 147

Ngạo Thị Thiên Địa

33.640 lượt xem
51 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

13.713 lượt xem
422 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

13.430 lượt xem
402 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

56.871 lượt xem
421 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

51.615 lượt xem
415 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 24

Phi Kiếm Vấn Đạo

8.040 lượt xem
2 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 131

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

51.687 lượt xem
96 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 102

Đại Khâu Giáp Sư

26.914 lượt xem
44 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 181

Thế Giới Không Hoàn Hảo

52.956 lượt xem
33 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 59

Đặc Thù Truyền thuyết

20.494 lượt xem
10 giờ trước
Đấu La Đại Lục Chapter 260

Đấu La Đại Lục

124.212 lượt xem
224 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

45.087 lượt xem
20 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 299

Đấu Phá Thương Khung

156.503 lượt xem
12 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 281.1

Yêu Thần Ký

264.984 lượt xem
6 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 585

Bách luyện thành thần

211.388 lượt xem
1 ngày trước