updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 76

Đế Bá

30.490 lượt xem
5 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 160.1

Lạn Kha Kỳ Duyên

104.734 lượt xem
63 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 489

Ngạo Thị Thiên Địa

451.920 lượt xem
13 giờ trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

107.214 lượt xem
1240 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

62.258 lượt xem
1220 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

237.638 lượt xem
1239 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

147.805 lượt xem
1233 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 69

Phi Kiếm Vấn Đạo

52.188 lượt xem
215 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 450.1

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

699.877 lượt xem
64 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

165.748 lượt xem
285 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

232.981 lượt xem
81 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

69.835 lượt xem
816 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 335

Đấu La Đại Lục

573.430 lượt xem
2 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

155.005 lượt xem
838 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 384

Đấu Phá Thương Khung

1.641.782 lượt xem
11 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 444

Yêu Thần Ký

1.124.411 lượt xem
1 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 973

Bách luyện thành thần

1.414.908 lượt xem
14 giờ trước