updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 55

Lạn Kha Kỳ Duyên

18.066 lượt xem
16 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 340

Ngạo Thị Thiên Địa

220.945 lượt xem
1 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 61

Thôn Phệ Tinh Không

56.979 lượt xem
267 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

41.522 lượt xem
791 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

156.186 lượt xem
809 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

104.870 lượt xem
804 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 40

Phi Kiếm Vấn Đạo

22.271 lượt xem
8 giờ trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 403

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

433.305 lượt xem
98 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 141

Đại Khâu Giáp Sư

93.090 lượt xem
22 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 181

Thế Giới Không Hoàn Hảo

138.842 lượt xem
422 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

47.254 lượt xem
387 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 297

Đấu La Đại Lục

323.780 lượt xem
22 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

113.256 lượt xem
409 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 342

Đấu Phá Thương Khung

1.093.974 lượt xem
6 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 337.5

Yêu Thần Ký

665.148 lượt xem
1 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 736

Bách luyện thành thần

801.151 lượt xem
100 ngày trước