updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 92

Đế Bá

88.412 lượt xem
11 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 192

Lạn Kha Kỳ Duyên

229.470 lượt xem
6 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

635.022 lượt xem
68 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

141.656 lượt xem
1360 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

70.142 lượt xem
1341 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

272.962 lượt xem
1359 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

163.938 lượt xem
1354 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 70

Phi Kiếm Vấn Đạo

61.244 lượt xem
114 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 450.1

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

851.555 lượt xem
185 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

195.350 lượt xem
406 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

264.567 lượt xem
202 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

78.739 lượt xem
937 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 339

Đấu La Đại Lục

674.907 lượt xem
64 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

176.810 lượt xem
959 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 396

Đấu Phá Thương Khung

1.901.818 lượt xem
6 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 477

Yêu Thần Ký

1.484.213 lượt xem
6 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 999.5

Bách luyện thành thần

2.234.947 lượt xem
69 ngày trước