THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 51

Ngạo Thị Thiên Địa

477 lượt xem
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

4.130 lượt xem
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

3.654 lượt xem
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

14.413 lượt xem
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

16.859 lượt xem
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 12

Phi Kiếm Vấn Đạo

4.382 lượt xem
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 126

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

1.343 lượt xem
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 93

Đại Khâu Giáp Sư

2.432 lượt xem
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 157

Thế Giới Không Hoàn Hảo

13.818 lượt xem
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 55

Đặc Thù Truyền thuyết

11.330 lượt xem
Đấu La Đại Lục Chapter 260

Đấu La Đại Lục

17.477 lượt xem
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 92

Cực Vũ Huyền Đế

11.447 lượt xem
Đấu Phá Thương Khung Chapter 274

Đấu Phá Thương Khung

31.014 lượt xem
Yêu Thần Ký Chapter 247.5

Yêu Thần Ký

28.592 lượt xem
Bách luyện thành thần Chapter 471

Bách luyện thành thần

39.809 lượt xem