updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Bá Chapter 98

Đế Bá

255.508 lượt xem
19 ngày trước
Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 218

Lạn Kha Kỳ Duyên

432.167 lượt xem
46 phút trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 511.5

Ngạo Thị Thiên Địa

890.124 lượt xem
201 ngày trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 44.2

Thôn Phệ Tinh Không

159.071 lượt xem
1494 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

77.663 lượt xem
1475 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

303.101 lượt xem
1493 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

178.326 lượt xem
1488 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 70

Phi Kiếm Vấn Đạo

72.838 lượt xem
248 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 450.1

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

993.678 lượt xem
318 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 150

Đại Khâu Giáp Sư

227.564 lượt xem
539 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 266

Thế Giới Không Hoàn Hảo

314.981 lượt xem
336 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

86.716 lượt xem
1070 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 340

Đấu La Đại Lục

768.063 lượt xem
43 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

195.619 lượt xem
1093 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 409

Đấu Phá Thương Khung

2.411.319 lượt xem
7 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 512

Yêu Thần Ký

2.019.050 lượt xem
6 giờ trước
Bách luyện thành thần Chapter 1080

Bách luyện thành thần

3.292.710 lượt xem
1 ngày trước