THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 246

Ngạo Thị Thiên Địa

117.168 lượt xem
7 giờ trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 61

Thôn Phệ Tinh Không

30.559 lượt xem
31 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

32.812 lượt xem
555 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

111.371 lượt xem
573 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

81.883 lượt xem
568 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 26.5

Phi Kiếm Vấn Đạo

16.351 lượt xem
73 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 345

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

242.216 lượt xem
6 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 131

Đại Khâu Giáp Sư

57.510 lượt xem
8 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 181

Thế Giới Không Hoàn Hảo

95.469 lượt xem
186 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

36.524 lượt xem
151 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 267

Đấu La Đại Lục

208.126 lượt xem
1 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

84.850 lượt xem
173 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 315

Đấu Phá Thương Khung

685.091 lượt xem
4 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 303

Yêu Thần Ký

462.266 lượt xem
5 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 659

Bách luyện thành thần

546.410 lượt xem
14 giờ trước