updating...

THỂ LOẠI TRUYỆN: HUYỀN HUYỄN

updating...

TRUYỆN SÁNG TÁC

Lạn Kha Kỳ Duyên Chapter 87

Lạn Kha Kỳ Duyên

34.968 lượt xem
2 ngày trước
Ngạo Thị Thiên Địa Chapter 376

Ngạo Thị Thiên Địa

276.774 lượt xem
2 giờ trước
Thôn Phệ Tinh Không Chapter 61

Thôn Phệ Tinh Không

67.206 lượt xem
355 ngày trước
Mãng Hoang Kỷ Chapter 51

Mãng Hoang Kỷ

45.909 lượt xem
879 ngày trước
Bàn Long Chapter 170

Bàn Long

172.357 lượt xem
897 ngày trước
Cửu Đỉnh Ký Chapter 94

Cửu Đỉnh Ký

113.073 lượt xem
892 ngày trước
Phi Kiếm Vấn Đạo Chapter 60

Phi Kiếm Vấn Đạo

28.591 lượt xem
2 ngày trước
Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế Chapter 403

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

511.400 lượt xem
186 ngày trước
Đại Khâu Giáp Sư Chapter 144

Đại Khâu Giáp Sư

106.956 lượt xem
4 ngày trước
Thế Giới Không Hoàn Hảo Chapter 181

Thế Giới Không Hoàn Hảo

152.382 lượt xem
510 ngày trước
Đặc Thù Truyền thuyết Chapter 60

Đặc Thù Truyền thuyết

52.514 lượt xem
475 ngày trước
Đấu La Đại Lục Chapter 302.5

Đấu La Đại Lục

396.822 lượt xem
2 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 101

Cực Vũ Huyền Đế

120.576 lượt xem
497 ngày trước
Đấu Phá Thương Khung Chapter 351

Đấu Phá Thương Khung

1.239.130 lượt xem
20 ngày trước
Yêu Thần Ký Chapter 350

Yêu Thần Ký

760.094 lượt xem
2 ngày trước
Bách luyện thành thần Chapter 821

Bách luyện thành thần

913.336 lượt xem
9 ngày trước