THỂ LOẠI TRUYỆN: HORROR

Horror là: rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim

TRUYỆN SÁNG TÁC

Mashira Chapter 23

Mashira

2 lượt xem
6 ngày trước
Reverse Villain Chapter 1

Reverse Villain

8 lượt xem
10 ngày trước
Dị Nhân Quán Chapter 71

Dị Nhân Quán

113 lượt xem
13 ngày trước
Real Account II Chapter 71

Real Account II

286 lượt xem
49 ngày trước
Attack On Titan  - Before the fall Chapter 20.5

Attack On Titan - Before the fall

1.164 lượt xem
41 ngày trước
Attack On Titan – Lost Girls Chapter 10

Attack On Titan – Lost Girls

1.188 lượt xem
41 ngày trước
Attack on Titan Chapter 125

Attack on Titan

6.728 lượt xem
3 ngày trước
Ông Kẹ Sau 6h Tối ! Chapter 92

Ông Kẹ Sau 6h Tối !

12.393 lượt xem
94 ngày trước
Mạt Thế Phàm Nhân Chapter 137

Mạt Thế Phàm Nhân

12.210 lượt xem
58 ngày trước
Phục Ma Thiên Sư Chapter 106

Phục Ma Thiên Sư

14.347 lượt xem
94 ngày trước
Truyền Võ Chapter 113

Truyền Võ

11.639 lượt xem
7 ngày trước
Tiếng Gáy Sát Thủ Chapter 55

Tiếng Gáy Sát Thủ

11.493 lượt xem
94 ngày trước
Tiên Giới Quy Lai Chapter 33

Tiên Giới Quy Lai

10.831 lượt xem
276 ngày trước
Huyết Ma Nhân Chapter 573

Huyết Ma Nhân

59.125 lượt xem
1 ngày trước