THỂ LOẠI TRUYỆN: HISTORICAL

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thả Vu Nữ Đó Ra Chapter 34

Thả Vu Nữ Đó Ra

2 lượt xem
6 ngày trước
Ác Nữ Cải Biến Chapter 42

Ác Nữ Cải Biến

55 lượt xem
7 ngày trước
The Scholar Chapter 81

The Scholar's Reincarnation

104 lượt xem
3 ngày trước
Tam Tuyệt Tại Dị Giới Chapter 89

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

643 lượt xem
41 ngày trước
Vương Tử Và Ánh Trăng Đen Chapter 16

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

124 lượt xem
17 ngày trước
Kimetsu No Yaiba Chapter 190

Kimetsu No Yaiba

826 lượt xem
7 ngày trước
Tuổi Loạn Chapter 5

Tuổi Loạn

332 lượt xem
227 ngày trước
ÁC NỮ HOÀNG HẬU Chapter 90

ÁC NỮ HOÀNG HẬU

7.058 lượt xem
17 ngày trước
Attack on Titan Chapter 125

Attack on Titan

6.728 lượt xem
3 ngày trước
Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế Chapter 23

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

985 lượt xem
93 ngày trước
Tam Quốc Chí Dị Chapter 50.2

Tam Quốc Chí Dị

964 lượt xem
17 ngày trước
Jigokuraku Chapter 83

Jigokuraku

7.692 lượt xem
6 ngày trước
Tứ Hải Câu Trầm Chapter 2

Tứ Hải Câu Trầm

140 lượt xem
288 ngày trước
Manh Thê Thực Thần Chapter 15

Manh Thê Thực Thần

9.509 lượt xem
94 ngày trước
Thông Linh Phi Chapter 445

Thông Linh Phi

19.176 lượt xem
12 giờ trước