THỂ LOẠI TRUYỆN: ĐAM MỸ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

598 lượt xem
14 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 75

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

10.934 lượt xem
47 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 91

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

14.014 lượt xem
9 ngày trước
Hóa Long Ký Chapter 278

Hóa Long Ký

41.428 lượt xem
24 ngày trước
Ô Nha Chapter 24

Ô Nha

2.361 lượt xem
4 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

6.922 lượt xem
35 ngày trước
Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi! Chapter 20

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

4.005 lượt xem
43 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 58

Dĩ Hạ Phạm Thượng

11.169 lượt xem
45 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 65

Lang Quân, Xin Đừng...!

11.468 lượt xem
23 ngày trước
Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã Chapter 1

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

731 lượt xem
114 ngày trước
Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình Chapter 4

Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình

1.137 lượt xem
129 ngày trước
Tên Này Khiến Cho Tôi Không Cách Nào Cự Tuyệt Chapter 2.5

Tên Này Khiến Cho Tôi Không Cách Nào Cự Tuyệt

838 lượt xem
58 ngày trước
Đế Sư Tại Thượng Chapter 61

Đế Sư Tại Thượng

12.136 lượt xem
106 ngày trước
Ichika Bachika Chapter 5.5

Ichika Bachika

2.181 lượt xem
127 ngày trước
Vương Tử Và Ánh Trăng Đen Chapter 58

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

11.243 lượt xem
7 ngày trước
Chuyện tình trong Showbiz Chapter 70

Chuyện tình trong Showbiz

37.737 lượt xem
182 ngày trước
Doremon Chế Chapter 12

Doremon Chế

5.554 lượt xem
150 ngày trước
Danshiryou No Omocha Chapter 3

Danshiryou No Omocha

7.261 lượt xem
482 ngày trước