Truyện tình cảm giữa nam và nam.

THỂ LOẠI TRUYỆN: ĐAM MỸ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thê Vi Thượng Chapter 55

Thê Vi Thượng

6.976 lượt xem
15 ngày trước
Đông Cung Giai Hạ Tù Chapter 113

Đông Cung Giai Hạ Tù

9.700 lượt xem
102 ngày trước
Tiên Sinh Nói Dối Chapter 60

Tiên Sinh Nói Dối

9.503 lượt xem
8 ngày trước
Liệp Hồn Chapter 16

Liệp Hồn

3.555 lượt xem
210 ngày trước
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm Chapter 84

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

21.231 lượt xem
216 ngày trước
Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Chapter 90

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

37.901 lượt xem
2 giờ trước
Nhất Kiếm Sương Hàn Chapter 77

Nhất Kiếm Sương Hàn

19.869 lượt xem
17 ngày trước
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái Chapter 81

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

25.969 lượt xem
1 ngày trước
Boss đại nhân là nữ thần? Chapter 75.6

Boss đại nhân là nữ thần?

22.097 lượt xem
14 giờ trước
Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh Chapter 28

Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh

7.925 lượt xem
314 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chapter 142

Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

44.139 lượt xem
33 ngày trước
Truy Bắt Ngao Ngao Chapter 44

Truy Bắt Ngao Ngao

25.352 lượt xem
275 ngày trước
Nô Lệ Câm Chapter 47

Nô Lệ Câm

13.896 lượt xem
290 ngày trước
Thiên Thần Không Có Tiết Tháo Chapter 65

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

16.444 lượt xem
390 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

4.927 lượt xem
487 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 104

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

45.619 lượt xem
176 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 97

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

57.240 lượt xem
460 ngày trước
Hóa Long Ký Chapter 286

Hóa Long Ký

170.221 lượt xem
218 ngày trước
Ô Nha Chapter 115

Ô Nha

41.269 lượt xem
13 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

26.067 lượt xem
507 ngày trước
Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi! Chapter 26

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

16.732 lượt xem
348 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 58

Dĩ Hạ Phạm Thượng

37.952 lượt xem
518 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 78

Lang Quân, Xin Đừng...!

94.345 lượt xem
43 ngày trước
Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã Chapter 17

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

8.211 lượt xem
409 ngày trước