Truyện tình cảm giữa nam và nam.

THỂ LOẠI TRUYỆN: ĐAM MỸ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đông Cung Giai Hạ Tù Chapter 113

Đông Cung Giai Hạ Tù

2.228 lượt xem
14 ngày trước
Tiên Sinh Nói Dối Chapter 49

Tiên Sinh Nói Dối

2.249 lượt xem
3 ngày trước
Liệp Hồn Chapter 16

Liệp Hồn

2.229 lượt xem
122 ngày trước
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm Chapter 84

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

14.320 lượt xem
128 ngày trước
Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Chapter 78

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

20.518 lượt xem
4 ngày trước
Nhất Kiếm Sương Hàn Chapter 64

Nhất Kiếm Sương Hàn

12.447 lượt xem
8 ngày trước
Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái Chapter 71

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

16.416 lượt xem
6 ngày trước
Boss đại nhân là nữ thần? Chapter 67

Boss đại nhân là nữ thần?

13.311 lượt xem
4 ngày trước
Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh Chapter 28

Tướng Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh

5.279 lượt xem
226 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm Chapter 139

Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

25.191 lượt xem
35 ngày trước
Truy Bắt Ngao Ngao Chapter 44

Truy Bắt Ngao Ngao

20.773 lượt xem
187 ngày trước
Nô Lệ Câm Chapter 47

Nô Lệ Câm

10.182 lượt xem
202 ngày trước
Thiên Thần Không Có Tiết Tháo Chapter 65

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

12.054 lượt xem
302 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

3.863 lượt xem
399 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 104

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

39.720 lượt xem
89 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 97

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

49.327 lượt xem
372 ngày trước
Hóa Long Ký Chapter 286

Hóa Long Ký

142.728 lượt xem
130 ngày trước
Ô Nha Chapter 102

Ô Nha

30.989 lượt xem
7 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

22.207 lượt xem
419 ngày trước
Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi! Chapter 26

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

14.361 lượt xem
260 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 58

Dĩ Hạ Phạm Thượng

33.423 lượt xem
430 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 79

Lang Quân, Xin Đừng...!

72.552 lượt xem
371 ngày trước
Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã Chapter 17

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

5.333 lượt xem
321 ngày trước
Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình Chapter 4

Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình

2.969 lượt xem
514 ngày trước