THỂ LOẠI TRUYỆN: COMIC

Truyện tranh Châu Âu và Châu Mĩ

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tối cường công nhân Chapter 117

Tối cường công nhân

5.126 lượt xem
78 ngày trước
Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành Chapter 30

Tuyệt Phẩm Thấu Thị Chi Tiềm Hành

2.714 lượt xem
92 ngày trước
Tôi Của Tương Lai Là Thần Tán Gái Chapter 35

Tôi Của Tương Lai Là Thần Tán Gái

3.118 lượt xem
92 ngày trước
Khống Vận Sư Chapter 82

Khống Vận Sư

37.485 lượt xem
92 ngày trước
Thất kiếm anh hùng Chapter 3

Thất kiếm anh hùng

261 lượt xem
92 ngày trước
Return Survival Chapter 65

Return Survival

41.900 lượt xem
1 ngày trước
12 cung hoàng đạo vui Chapter 37

12 cung hoàng đạo vui

10.495 lượt xem
163 ngày trước
Thần Bẫy được triệu hồi sang dị giới: Kẻ săn anh hùng Chapter 9

Thần Bẫy được triệu hồi sang dị giới: Kẻ săn anh hùng

3.879 lượt xem
86 ngày trước
BUSHIDO - The way of the warrior Chapter 5

BUSHIDO - The way of the warrior

1.816 lượt xem
163 ngày trước
Waifu của Quái chúa lolicon Chapter 1

Waifu của Quái chúa lolicon

1.503 lượt xem
163 ngày trước
Hoạn Phi Thiên Hạ Chapter 17

Hoạn Phi Thiên Hạ

9.289 lượt xem
193 ngày trước
Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện Chapter 75

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

25.545 lượt xem
196 ngày trước
Hậu Cung Của Nữ Hoàng Có Chút Loạn Chapter 11

Hậu Cung Của Nữ Hoàng Có Chút Loạn

4.888 lượt xem
155 ngày trước
Vợ yêu cưới trước sủng sau Chapter 138

Vợ yêu cưới trước sủng sau

39.404 lượt xem
44 ngày trước
Tự Cẩm Chapter 71

Tự Cẩm

6.760 lượt xem
9 ngày trước
Dục Hỏa Độc Nữ Chapter 126

Dục Hỏa Độc Nữ

43.033 lượt xem
177 ngày trước
Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa Chapter 49

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

17.942 lượt xem
90 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

16.450 lượt xem
184 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 79

Lang Quân, Xin Đừng...!

37.099 lượt xem
135 ngày trước
Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh Chapter 16

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

6.884 lượt xem
202 ngày trước
Vượt qua giới hạn Chapter 55

Vượt qua giới hạn

59.312 lượt xem
4 ngày trước
Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình Chapter 4

Ánh Nắng Rực Rỡ Của Tinh Trình

2.090 lượt xem
278 ngày trước
Tên Này Khiến Cho Tôi Không Cách Nào Cự Tuyệt Chapter 2.5

Tên Này Khiến Cho Tôi Không Cách Nào Cự Tuyệt

1.888 lượt xem
207 ngày trước
Chuyện của Yokai Chapter 64

Chuyện của Yokai

27.712 lượt xem
3 ngày trước