THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Thú Hắc Cuồng Phi Chapter 26

Thú Hắc Cuồng Phi

64 lượt xem
3 ngày trước
Khuynh thế đế vương cơ Chapter 72.1

Khuynh thế đế vương cơ

834 lượt xem
7 giờ trước
Hậu Cung Của Nữ Đế Chapter 165

Hậu Cung Của Nữ Đế

899 lượt xem
3 giờ trước
Tà Y Cuồng Thê Chapter 143

Tà Y Cuồng Thê

1.000 lượt xem
14 ngày trước
Solo Đi Vương Gia Chapter 113

Solo Đi Vương Gia

877 lượt xem
7 ngày trước
Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc Chapter 44

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

12.165 lượt xem
11 ngày trước
Phượng hoàng vu phi Chapter 49

Phượng hoàng vu phi

538 lượt xem
3 giờ trước
Thần Hồn Võ Đế Chapter 52

Thần Hồn Võ Đế

16.061 lượt xem
4 ngày trước
Tiên Đế Xâm Nhập Chapter 16

Tiên Đế Xâm Nhập

23.302 lượt xem
14 ngày trước
Thương Nguyên Đồ Chapter 92

Thương Nguyên Đồ

35.904 lượt xem
1 ngày trước
Khánh Hi Kỷ Sự Chapter 20

Khánh Hi Kỷ Sự

16.403 lượt xem
68 ngày trước
Thiên Hương Mỹ Nhân Chapter 109

Thiên Hương Mỹ Nhân

10.273 lượt xem
58 ngày trước
Tu La Kiếm Tôn Chapter 150

Tu La Kiếm Tôn

36.101 lượt xem
3 ngày trước
Nô Lệ Câm Chapter 42

Nô Lệ Câm

746 lượt xem
1 ngày trước
Babylon Vương Phi Chapter 14

Babylon Vương Phi

119 lượt xem
46 ngày trước
Cưng Chiều Đào Phi Chapter 137

Cưng Chiều Đào Phi

3.108 lượt xem
11 ngày trước
Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc Chapter 18

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

1.312 lượt xem
92 ngày trước
Trọng Sinh Tới Đại Đường Chapter 108

Trọng Sinh Tới Đại Đường

11.691 lượt xem
92 ngày trước
Liệp Thực Vương Chapter 11

Liệp Thực Vương

975 lượt xem
92 ngày trước
Tu La Võ Thánh Chapter 20

Tu La Võ Thánh

3.241 lượt xem
92 ngày trước
Tuyệt Thế Đế Tôn Chapter 106

Tuyệt Thế Đế Tôn

14.116 lượt xem
4 ngày trước
Thất kiếm anh hùng Chapter 3

Thất kiếm anh hùng

261 lượt xem
92 ngày trước
Ngao Bính Chapter 12

Ngao Bính

792 lượt xem
92 ngày trước
Tiên Võ Đế Tôn Chapter 112

Tiên Võ Đế Tôn

72.544 lượt xem
17 giờ trước