THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đế Sư Tại Thượng Chapter 49

Đế Sư Tại Thượng

2 lượt xem
Nông Nữ Thù Sắc Chapter 129

Nông Nữ Thù Sắc

1 lượt xem
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chapter 102

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

231 lượt xem
Ta Là Bá Vương Chapter 63

Ta Là Bá Vương

233 lượt xem
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!! Chapter 38

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

1.303 lượt xem
Kiêu Sủng Y Phi Chapter 102

Kiêu Sủng Y Phi

3.207 lượt xem
Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế Chapter 23

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

863 lượt xem
Yêu Nhan Lệnh Chapter 78

Yêu Nhan Lệnh

6.777 lượt xem
Tiên Giới Quy Lai Chapter 33

Tiên Giới Quy Lai

10.710 lượt xem
Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 231

Ta Là Đại Thần Tiên

19.083 lượt xem
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 92

Cực Vũ Huyền Đế

11.418 lượt xem