THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tướng Quân Mời Ra Trận Chapter

Tướng Quân Mời Ra Trận

0 lượt xem
18351 ngày trước
Phò Mã! Không Nên A! Chapter 63

Phò Mã! Không Nên A!

77 lượt xem
3 ngày trước
Trời Sinh Một Đôi?! Ta Từ Chối! Chapter 6

Trời Sinh Một Đôi?! Ta Từ Chối!

14 lượt xem
21 ngày trước
Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân Chapter 39

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

177 lượt xem
2 ngày trước
Hoàng phi 9000 tuổi Chapter 58

Hoàng phi 9000 tuổi

277 lượt xem
7 ngày trước
Cửu Khuyết Phong Hoa Chapter 31

Cửu Khuyết Phong Hoa

192 lượt xem
1 ngày trước
Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ Chapter 34

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

106 lượt xem
37 ngày trước
Vương tử thành phố và công chúa Amazon Chapter 90

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

756 lượt xem
18 giờ trước
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê Chapter 26

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

191 lượt xem
3 ngày trước
Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi Chapter 46

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi

322 lượt xem
72 ngày trước
Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chapter 45.5

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

519 lượt xem
35 ngày trước
Kiếm Đồ Chapter 8

Kiếm Đồ

79 lượt xem
11 ngày trước
Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi Chapter 111

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

566 lượt xem
80 ngày trước
Đế Sư Tại Thượng Chapter 61

Đế Sư Tại Thượng

658 lượt xem
7 ngày trước
Nông Nữ Thù Sắc Chapter 172

Nông Nữ Thù Sắc

1.364 lượt xem
32 ngày trước
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chapter 110

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

1.837 lượt xem
7 ngày trước
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

1.236 lượt xem
108 ngày trước
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!! Chapter 40

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

1.662 lượt xem
108 ngày trước
Kiêu Sủng Y Phi Chapter 138

Kiêu Sủng Y Phi

4.692 lượt xem
3 ngày trước
Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế Chapter 23

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

1.214 lượt xem
160 ngày trước
Yêu Nhan Lệnh Chapter 96

Yêu Nhan Lệnh

7.340 lượt xem
2 ngày trước
Tiên Giới Quy Lai Chapter 35

Tiên Giới Quy Lai

11.124 lượt xem
11 ngày trước
Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 241

Ta Là Đại Thần Tiên

22.647 lượt xem
4 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 92

Cực Vũ Huyền Đế

12.377 lượt xem
133 ngày trước