THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Vương tử thành phố và công chúa Amazon Chapter 85

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

2 lượt xem
6 ngày trước
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê Chapter 7

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

5 lượt xem
6 ngày trước
Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi Chapter 46

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi

2 lượt xem
6 ngày trước
Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú Chapter 24

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

2 lượt xem
6 ngày trước
Kiếm Đồ Chapter 6

Kiếm Đồ

2 lượt xem
6 ngày trước
Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi Chapter 111

Cuồng Nữ Trọng Sinh - Hoàn Khố Thất Hoàng Phi

15 lượt xem
13 ngày trước
Đế Sư Tại Thượng Chapter 54

Đế Sư Tại Thượng

212 lượt xem
11 ngày trước
Nông Nữ Thù Sắc Chapter 159

Nông Nữ Thù Sắc

391 lượt xem
4 ngày trước
Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương Chapter 104

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

830 lượt xem
7 ngày trước
Ta Là Bá Vương Chapter 65

Ta Là Bá Vương

633 lượt xem
41 ngày trước
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!! Chapter 40

Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!

1.427 lượt xem
41 ngày trước
Kiêu Sủng Y Phi Chapter 119

Kiêu Sủng Y Phi

3.532 lượt xem
3 ngày trước
Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế Chapter 23

Thánh Kinh Truyện - Đấng Cứu Thế

985 lượt xem
93 ngày trước
Yêu Nhan Lệnh Chapter 86

Yêu Nhan Lệnh

6.898 lượt xem
4 ngày trước
Tiên Giới Quy Lai Chapter 33

Tiên Giới Quy Lai

10.831 lượt xem
276 ngày trước
Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 235

Ta Là Đại Thần Tiên

20.433 lượt xem
17 ngày trước
Cực Vũ Huyền Đế Chapter 92

Cực Vũ Huyền Đế

11.812 lượt xem
66 ngày trước