Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Cực Phẩm Nữ Tướng Phúc Hắc Hoàng Đế Chapter 2

Cực Phẩm Nữ Tướng Phúc Hắc Hoàng Đế

161 lượt xem
20 ngày trước
Đặc công hoàng phi sở kiều truyện Chapter 25

Đặc công hoàng phi sở kiều truyện

1.650 lượt xem
20 ngày trước
Hoàng thái tử, xin nhận nuôi em! Chapter 21

Hoàng thái tử, xin nhận nuôi em!

1.553 lượt xem
20 ngày trước
Mẫu thân phúc hắc của thiên tài bảo bối Chapter 16

Mẫu thân phúc hắc của thiên tài bảo bối

998 lượt xem
20 ngày trước
Kiếp Sau, Đợi Người Chapter 20

Kiếp Sau, Đợi Người

1.377 lượt xem
20 ngày trước
Hồ Đế Độc Yêu Chapter 3

Hồ Đế Độc Yêu

191 lượt xem
20 ngày trước
Ngô bổn công chúa Chapter 7

Ngô bổn công chúa

507 lượt xem
20 ngày trước
Thịnh thế đế hậu : Bạo Quân Tư Sủng Bảo Bối Chapter 8

Thịnh thế đế hậu : Bạo Quân Tư Sủng Bảo Bối

386 lượt xem
21 ngày trước
Mạnh Nhất Manh Chủ Chapter 11

Mạnh Nhất Manh Chủ

712 lượt xem
21 ngày trước
Vương Gia Không Phải Là Bạn Đời Tốt Chapter 12

Vương Gia Không Phải Là Bạn Đời Tốt

621 lượt xem
21 ngày trước
Ta Ở Cổ Đại Xích CP Chapter 9

Ta Ở Cổ Đại Xích CP

484 lượt xem
21 ngày trước
Phụng chỉ xuất chinh Chapter 6

Phụng chỉ xuất chinh

466 lượt xem
21 ngày trước
Thiên Hạ Thần Tương Chapter

Thiên Hạ Thần Tương

65 lượt xem
19384 ngày trước
Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn Chapter

Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn

44 lượt xem
19384 ngày trước
Người Hầu của ta là Ma Vương Chapter 5

Người Hầu của ta là Ma Vương

284 lượt xem
21 ngày trước
Cổ Xuyên Kim - Cuộc Sống Của Tướng Quân Trong Giới Giải Trí Chapter 3

Cổ Xuyên Kim - Cuộc Sống Của Tướng Quân Trong Giới Giải Trí

215 lượt xem
21 ngày trước
Đại Tướng Quân Đừng Phóng Túng Chapter 3

Đại Tướng Quân Đừng Phóng Túng

296 lượt xem
21 ngày trước
Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ Chapter 7

Lừa Thái Tử Đến Đây Dạy Dỗ

506 lượt xem
21 ngày trước
Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng Chapter 45

Xuyên Việt Chi Hồ Vương Đích Chuyên Sủng

2.689 lượt xem
21 ngày trước
Vương Phi Thần Đồng Thiên Hạ Chapter

Vương Phi Thần Đồng Thiên Hạ

46 lượt xem
19384 ngày trước
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi Chapter 62

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Y Phi

2.445 lượt xem
21 ngày trước
Loạn Thế Đế Hậu Chapter 65

Loạn Thế Đế Hậu

4.221 lượt xem
21 ngày trước
Pháp Y Cuồng Phi Chapter 21

Pháp Y Cuồng Phi

1.235 lượt xem
21 ngày trước
Lão Bà Của Ta Là Ma Vương Đại Nhân Chapter 13

Lão Bà Của Ta Là Ma Vương Đại Nhân

981 lượt xem
21 ngày trước