Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

THỂ LOẠI TRUYỆN: CỔ ĐẠI

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.

TRUYỆN SÁNG TÁC

Đông Cung Giai Hạ Tù Chapter 113

Đông Cung Giai Hạ Tù

2.228 lượt xem
14 ngày trước
Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư Chapter 112

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

18.162 lượt xem
1 giờ trước
Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân Chapter 30

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

4.812 lượt xem
32 ngày trước
Nghịch Thiên Độc Phi Chapter 52

Nghịch Thiên Độc Phi

7.892 lượt xem
3 ngày trước
Thái Hậu Quân Hạ Thần Chapter 79

Thái Hậu Quân Hạ Thần

14.160 lượt xem
10 giờ trước
Bổn Vương muốn ngươi Chapter 41

Bổn Vương muốn ngươi

10.551 lượt xem
21 ngày trước
Thiều Quang Mạn Chapter 96

Thiều Quang Mạn

16.226 lượt xem
2 ngày trước
Ma Tôn Muốn Ôm Ôm Chapter 84

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

14.320 lượt xem
128 ngày trước
Dục huyết Thương hậu Chapter 186

Dục huyết Thương hậu

26.281 lượt xem
166 ngày trước
Tận Kiển Minh Thần Chapter 14

Tận Kiển Minh Thần

2.633 lượt xem
99 ngày trước
Quận chúa bất tư gia Chapter 56

Quận chúa bất tư gia

10.961 lượt xem
4 ngày trước
Nhất Đại Linh Hậu Chapter 119.4

Nhất Đại Linh Hậu

14.824 lượt xem
180 ngày trước
Mê Hoặc Lòng Người Chapter 25

Mê Hoặc Lòng Người

3.885 lượt xem
101 ngày trước
Sinh Tử Quyết Chapter 118

Sinh Tử Quyết

22.700 lượt xem
16 giờ trước
Tiên Kiếm Bất Bại Chapter 73

Tiên Kiếm Bất Bại

11.814 lượt xem
1 ngày trước
Lăng Thiên Thần Đế Chapter 196

Lăng Thiên Thần Đế

56.430 lượt xem
3 ngày trước
Vạn Giới Xâm Nhập Chapter 18

Vạn Giới Xâm Nhập

4.401 lượt xem
152 ngày trước
Phượng Ngự Tà Vương Chapter 88

Phượng Ngự Tà Vương

18.228 lượt xem
10 giờ trước
Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học Chapter 96

Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học

19.948 lượt xem
135 ngày trước
Bất Bại Quyền Ma Chapter 134

Bất Bại Quyền Ma

25.882 lượt xem
4 ngày trước
Hoa nhan sách Chapter 218

Hoa nhan sách

46.876 lượt xem
179 ngày trước
Nhất Kiếm Sương Hàn Chapter 64

Nhất Kiếm Sương Hàn

12.447 lượt xem
8 ngày trước
Thú Hắc Cuồng Phi Chapter 85

Thú Hắc Cuồng Phi

15.120 lượt xem
2 ngày trước
Khuynh thế đế vương cơ Chapter 92.1

Khuynh thế đế vương cơ

28.267 lượt xem
166 ngày trước