THỂ LOẠI TRUYỆN: CHUYỂN SINH

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

TRUYỆN SÁNG TÁC

Isekai Ryouridou Chapter 16

Isekai Ryouridou

0 lượt xem
20 giờ trước
Return Survival Chapter 31

Return Survival

0 lượt xem
20 giờ trước
Summer Time Render Chapter 66

Summer Time Render

0 lượt xem
20 giờ trước
Quỷ Bí Chi Chủ Chapter 52

Quỷ Bí Chi Chủ

0 lượt xem
4 giờ trước
Murabito Desu Ga Nani Ka? Chapter 34

Murabito Desu Ga Nani Ka?

0 lượt xem
20 giờ trước
Chí Tôn Trọng Sinh Chapter 51

Chí Tôn Trọng Sinh

0 lượt xem
20 giờ trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 96

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

0 lượt xem
20 giờ trước
The dungeon Master Chapter 50

The dungeon Master

0 lượt xem
20 giờ trước
Côn Thôn Thiên Hạ Chapter 93

Côn Thôn Thiên Hạ

0 lượt xem
4 giờ trước
Tôi Tái Sinh Ở Thế Giới Khác Và Được Nữ Thần Tặng Toàn Skill Bá Chapter 3

Tôi Tái Sinh Ở Thế Giới Khác Và Được Nữ Thần Tặng Toàn Skill Bá

0 lượt xem
20 giờ trước
Người Tu Tiên Tại Đô Thị Chapter 22

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

0 lượt xem
20 giờ trước
Thần Võ Đế Tôn Chapter 24

Thần Võ Đế Tôn

0 lượt xem
5 giờ trước
Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô Chapter 39

Tuyệt Thế Binh Vương Xông Hoa Đô

0 lượt xem
20 giờ trước
Y Hậu Lệ Thiên Chapter 40

Y Hậu Lệ Thiên

0 lượt xem
20 giờ trước
Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh Chapter 14

Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Binh

0 lượt xem
20 giờ trước
Tuyển Tập Prologue Hàn Chapter 17

Tuyển Tập Prologue Hàn

0 lượt xem
20 giờ trước
Phế Nữ Yêu Thần Chapter 7

Phế Nữ Yêu Thần

0 lượt xem
20 giờ trước
Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa Chapter 16

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

563 lượt xem
5 giờ trước
Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù Chapter 14

Thịnh Thế Hoa Sủng: Tôi Bị Bắt Làm Tù

426 lượt xem
17 giờ trước
Thiên Kiêu Vô Song Chapter 8

Thiên Kiêu Vô Song

1.808 lượt xem
43 ngày trước
Hoạn Phi Thiên Hạ Chapter 17

Hoạn Phi Thiên Hạ

3.677 lượt xem
40 ngày trước
Đích Nữ Kiều Phi Chapter 15

Đích Nữ Kiều Phi

2.814 lượt xem
39 ngày trước
Tối Cường Khí Vận Hệ Thống Chapter 7

Tối Cường Khí Vận Hệ Thống

1.181 lượt xem
30 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 91

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

12.338 lượt xem
5 ngày trước