Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

THỂ LOẠI TRUYỆN: CHUYỂN SINH

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

TRUYỆN SÁNG TÁC

Học viện Ma vương Chapter 13

Học viện Ma vương

678 lượt xem
11 ngày trước
Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch Chapter 40

Công Chúa Khắc Dấu Lên Kẻ Phản Nghịch

1.566 lượt xem
3 giờ trước
A Harem in the Fantasy World Dungeon Chapter 18

A Harem in the Fantasy World Dungeon

2.485 lượt xem
1 ngày trước
Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên Chapter 4

Tiến Sĩ Khoa Học Kỹ Thuật Tu Tiên

368 lượt xem
6 ngày trước
Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký Chapter 15

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

2.498 lượt xem
8 ngày trước
Hoa Sơn Tái Xuất Chapter 22

Hoa Sơn Tái Xuất

3.762 lượt xem
4 ngày trước
Bị Dạy Dỗ Thành Thánh Chapter 46

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

6.518 lượt xem
4 ngày trước
Xuyên Không Thành Chim Chapter 23

Xuyên Không Thành Chim

2.589 lượt xem
1 ngày trước
Thăng Cấp Vô Hạn Trong Murim Chapter 11

Thăng Cấp Vô Hạn Trong Murim

2.787 lượt xem
26 ngày trước
Siêu Thần Cơ Giới Sư Chapter 54

Siêu Thần Cơ Giới Sư

6.921 lượt xem
2 ngày trước
Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện Chapter 47

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

5.811 lượt xem
19 ngày trước
Ta Là Sát Thần Chapter 8

Ta Là Sát Thần

2.247 lượt xem
1 ngày trước
Cực Phẩm Bại Gia Tử Chapter 12

Cực Phẩm Bại Gia Tử

791 lượt xem
27 ngày trước
Tiên Tôn Lạc Vô Cực Chapter 69

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

11.595 lượt xem
1 ngày trước
Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm Chapter 38

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

4.529 lượt xem
24 giờ trước
Vạn Cổ Chí Tôn Chapter 9

Vạn Cổ Chí Tôn

934 lượt xem
7 ngày trước
Druid Tại Ga Seoul Chapter 12

Druid Tại Ga Seoul

2.730 lượt xem
3 ngày trước
Nghịch Thiên Chí Tôn Chapter 87

Nghịch Thiên Chí Tôn

8.493 lượt xem
24 giờ trước
Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử Chapter 15

Nhân Vật Chính Mạnh Nhất Lịch Sử

1.649 lượt xem
3 ngày trước
Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh Chapter 52

Ta Là Nhà Giàu Số Một, Ta Không Muốn Trọng Sinh

6.927 lượt xem
16 ngày trước
Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại Chapter 55

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

14.886 lượt xem
6 ngày trước
Vạn Cổ Đệ Nhất Tế Chapter 133

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

14.575 lượt xem
21 ngày trước
Thiên Mệnh Vi Hoàng Chapter 19

Thiên Mệnh Vi Hoàng

1.044 lượt xem
33 ngày trước
Người Trên Vạn Người Chapter 16

Người Trên Vạn Người

3.186 lượt xem
2 ngày trước