Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

THỂ LOẠI TRUYỆN: CHUYỂN SINH

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác

TRUYỆN SÁNG TÁC

Return Survival Chapter 144

Return Survival

436.713 lượt xem
248 ngày trước
The Eminence in Shadow,To Be a Power in the Shadows! Side story Chapter 15

The Eminence in Shadow,To Be a Power in the Shadows! Side story

2.062 lượt xem
73 ngày trước
Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi Chapter 7

Khởi Bẩm Bệ Hạ ,yêu Hậu Lại Tới Gây Họa Rồi

701 lượt xem
74 ngày trước
Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương Chapter 8

Không Biết Bệ Hạ Là Một Tiểu Cô Nương

928 lượt xem
74 ngày trước
Linh hồn ác quỷ Chapter 2

Linh hồn ác quỷ

302 lượt xem
74 ngày trước
Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi Chapter 8

Sự Cám Dỗ Ngọt Ngào : Vương Gia Ngài Làm Chân Ta Mền Nhũn Rồi

872 lượt xem
74 ngày trước
Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi Chapter 7

Ta Lại Bị Công Chúa Nam Nhân Quấn Lấy Rồi

1.004 lượt xem
74 ngày trước
Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần Chapter 20

Giẫm Lên Cặn Bã Nam Nhân Làm Chủ Thần

1.684 lượt xem
4 giờ trước
Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ Chapter 2

Từ Chối Trở Thành Tiểu Thư Thực Thụ

792 lượt xem
74 ngày trước
Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa Chapter 24

Bệnh Kiều Công Chúa Muốn Hắc Hóa

3.434 lượt xem
74 ngày trước
Trùng Sinh, Ta Mới Là Thiên Vương Giải Trí Chapter 57

Trùng Sinh, Ta Mới Là Thiên Vương Giải Trí

9.806 lượt xem
4 ngày trước
Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế Chapter 55

Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế

14.163 lượt xem
1 ngày trước
3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh Chapter 39

3 Kiếp Xui Xẻo, Kiếp Này Cùng Ta Thần Kinh

6.927 lượt xem
74 ngày trước
Vú Em Thánh Kỵ Sĩ Chapter 21

Vú Em Thánh Kỵ Sĩ

2.317 lượt xem
74 ngày trước
Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa ! Chapter 71

Trời Má ! Ta Chuyển Sinh Thành Rùa !

8.774 lượt xem
27 ngày trước
Cực Thiên Chi Chủ Chapter 8

Cực Thiên Chi Chủ

1.017 lượt xem
74 ngày trước
Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta Chapter 30

Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Ta

4.130 lượt xem
74 ngày trước
Trọng Sinh Trở Lại Làm Vợ Tổng Tài Chapter 46

Trọng Sinh Trở Lại Làm Vợ Tổng Tài

6.003 lượt xem
74 ngày trước
Ác Nữ Vì Xứng Săn Ái Cuồng Tưởng Khúc Chapter 57

Ác Nữ Vì Xứng Săn Ái Cuồng Tưởng Khúc

4.858 lượt xem
74 ngày trước
Gia Đình Chồng Bị Ám Ảnh Bởi Tôi Chapter 75.2

Gia Đình Chồng Bị Ám Ảnh Bởi Tôi

37.776 lượt xem
74 ngày trước
Khoa Học Tu Tiên, Đạo Pháp Đăng Thiên Chapter 17

Khoa Học Tu Tiên, Đạo Pháp Đăng Thiên

2.326 lượt xem
74 ngày trước
Hiệp Sĩ Xương Khô Chapter 11

Hiệp Sĩ Xương Khô

1.658 lượt xem
74 ngày trước
Ta Bám Lấy Đồ Đệ Hắc Hóa Để Kéo Dài Mạng Sống Chapter 3

Ta Bám Lấy Đồ Đệ Hắc Hóa Để Kéo Dài Mạng Sống

333 lượt xem
74 ngày trước
Binh vương chuyển sinh Chapter 40

Binh vương chuyển sinh

6.462 lượt xem
34 ngày trước