THỂ LOẠI TRUYỆN: ACTION

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Bách Quỷ Dạ Hành Chapter 210.6

Bách Quỷ Dạ Hành

2 lượt xem
Tiếp xúc chí mạng Chapter 72

Tiếp xúc chí mạng

0 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chapter 55

Tiểu Ma Thần

27 lượt xem
Cuộc phiêu lưu của quỷ Satan Chapter 76

Cuộc phiêu lưu của quỷ Satan

3 lượt xem
Real Account II Chapter 71

Real Account II

2 lượt xem
Defense Devil Chapter 100

Defense Devil

5 lượt xem
Xích Trụ Phạn Đường Chapter 80

Xích Trụ Phạn Đường

2 lượt xem
Tam Tuyệt Tại Dị Giới Chapter 88

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

1 lượt xem
Ngưu Thư Cung Ứng Thương Chapter 116

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

1 lượt xem
Luyện Phế Thông Thần Chapter 23

Luyện Phế Thông Thần

2 lượt xem
Chung Cực Đấu La Chapter 79

Chung Cực Đấu La

2 lượt xem
Hiệp Khách Giang Hồ Chapter 561

Hiệp Khách Giang Hồ

1 lượt xem
Sổ Tay Trồng Yêu Tinh Chapter 252

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

12 lượt xem
Toàn Chức Pháp Sư Chapter 398

Toàn Chức Pháp Sư

3 lượt xem
Tu Chân Giả Tại Dị Thế Chapter 221

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

218 lượt xem
Phong Khởi Thương Lam Chapter 405

Phong Khởi Thương Lam

393 lượt xem
Võ Luyện Đỉnh Phong Chapter 326

Võ Luyện Đỉnh Phong

480 lượt xem
Rairaiden Chapter 1

Rairaiden

42 lượt xem
Naruto Chapter 250

Naruto

2.113 lượt xem
Đảo Hải Tặc Chapter 964

Đảo Hải Tặc

2.419 lượt xem
Dr. Stone Chapter 126

Dr. Stone

1.444 lượt xem
Bỉ Ngạn Hoa Chapter 13

Bỉ Ngạn Hoa

514 lượt xem
Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin Chapter 41

Tôi Chỉ Muốn Tiêu Diệt Goblin

1.675 lượt xem
Tuổi Loạn Chapter 5

Tuổi Loạn

281 lượt xem