THỂ LOẠI TRUYỆN: ACTION

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Quang Chi Tử Chapter 39

Quang Chi Tử

137 lượt xem
22 giờ trước
Phá Bỏ Giới Hạn Chapter 13

Phá Bỏ Giới Hạn

43 lượt xem
23 giờ trước
Tiên Kiếm Bất Bại Chapter 48

Tiên Kiếm Bất Bại

174 lượt xem
20 giờ trước
Anh Hùng Yếu Chapter 27

Anh Hùng Yếu

278 lượt xem
16 giờ trước
Võ Đang Kỳ Hiệp Chapter 31

Võ Đang Kỳ Hiệp

437 lượt xem
23 giờ trước
The Live Chapter 59

The Live

86 lượt xem
23 giờ trước
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên Chapter 92

Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên

369 lượt xem
23 giờ trước
Vạn Giới Xâm Nhập Chapter 5

Vạn Giới Xâm Nhập

48 lượt xem
24 giờ trước
Long Hưởng Thiên Hạ Chapter 2

Long Hưởng Thiên Hạ

9 lượt xem
24 giờ trước
Cuồng Long Chapter 26

Cuồng Long

219 lượt xem
6 giờ trước
Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công Chapter 72

Ta Có Thể Thấy Tỉ Lệ Thành Công

106 lượt xem
23 giờ trước
Hiệp sĩ đến từ vùng tận cùng của thế giới Chapter 27

Hiệp sĩ đến từ vùng tận cùng của thế giới

628 lượt xem
24 giờ trước
Ensa No Kusabi Chapter 4

Ensa No Kusabi

10 lượt xem
24 giờ trước
Phi Lôi Đạo Chapter 63

Phi Lôi Đạo

1.533 lượt xem
4 ngày trước
Noragami Chapter 91

Noragami

1.210 lượt xem
13 ngày trước
Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái Chapter 87

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

5.768 lượt xem
2 ngày trước
Quản Trị Mạng Tại Mạt Thế Chapter 24

Quản Trị Mạng Tại Mạt Thế

540 lượt xem
3 ngày trước
Lật Mặt Chapter 16

Lật Mặt

352 lượt xem
7 giờ trước
Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết Chapter 43

Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết

1.370 lượt xem
9 ngày trước
Long Ẩn Giả Chapter 169

Long Ẩn Giả

8.650 lượt xem
5 ngày trước
Lôi Thần Chuyển Sinh Chapter 21

Lôi Thần Chuyển Sinh

1.137 lượt xem
2 ngày trước
Đô Thị Tuyệt Thế Cuồng Tôn Chapter 37

Đô Thị Tuyệt Thế Cuồng Tôn

1.956 lượt xem
27 ngày trước
Bất Bại Quyền Ma Chapter 93

Bất Bại Quyền Ma

3.290 lượt xem
12 ngày trước
Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế Chapter 97

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

11.324 lượt xem
2 ngày trước