Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

THỂ LOẠI TRUYỆN: ACTION

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

TRUYỆN SÁNG TÁC

Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp Chapter 55

Tôi Là Thợ Săn Có Sức Mạnh Của 99 Vạn Tiền Kiếp

130.207 lượt xem
325 ngày trước
Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại Chapter 50

Thánh Cái Khỉ gì, Đây Là Sức Mạnh Của Y Học Hiện Đại

34.002 lượt xem
1 ngày trước
Bug Player - Người Chơi Lỗi Chapter 101

Bug Player - Người Chơi Lỗi

341.763 lượt xem
282 ngày trước
Gosu - Cao Thủ 2 Chapter 144

Gosu - Cao Thủ 2

204.943 lượt xem
635 ngày trước
Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng Chapter 85

Sự Trở Lại Của Người Chơi Bị Đóng Băng

202.333 lượt xem
2 ngày trước
Hoành Tảo Cửu Châu Chapter 43

Hoành Tảo Cửu Châu

61.970 lượt xem
403 ngày trước
Cuồng Ma Tái Thế Chapter 63

Cuồng Ma Tái Thế

65.866 lượt xem
223 ngày trước
Người Quản Lý Mạnh Nhất Trong Lịch Sử Chapter 45

Người Quản Lý Mạnh Nhất Trong Lịch Sử

17.585 lượt xem
177 ngày trước
Khế Ước Của Ác Ma Chapter 60

Khế Ước Của Ác Ma

51.896 lượt xem
507 ngày trước
Anh Hùng Trở Lại Chapter 62

Anh Hùng Trở Lại

102.645 lượt xem
4 ngày trước
Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi Chapter 48

Kể Từ Bây Giờ, Tôi Là Một Người Chơi

44.679 lượt xem
336 ngày trước
Mẹ Tôi Là Chòm Sao Bảo Hộ Chapter 50

Mẹ Tôi Là Chòm Sao Bảo Hộ

15.471 lượt xem
43 ngày trước
Kangtawoo Chapter 5

Kangtawoo

1.298 lượt xem
162 ngày trước
Return Survival Chapter 144

Return Survival

335.729 lượt xem
138 ngày trước
Gachiakuta Chapter 19

Gachiakuta

5.278 lượt xem
125 ngày trước
Solo Leveling Chapter 200

Solo Leveling

5.541.117 lượt xem
9 ngày trước
Solo Leveling SS3 Chapter 21

Solo Leveling SS3

276.117 lượt xem
8 ngày trước
Lessa 2: The Crimson Knight Chapter 109

Lessa 2: The Crimson Knight

24.919 lượt xem
162 ngày trước
Knight Under Heart Chapter 40

Knight Under Heart

10.008 lượt xem
29 ngày trước
Sự Trở Lại Của Người Chơi Sau 10000 Năm Chapter 61

Sự Trở Lại Của Người Chơi Sau 10000 Năm

223.507 lượt xem
4 ngày trước
Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi! Chapter 118

Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!

277.502 lượt xem
381 ngày trước
Sự Trở Lại Của Huyền Thoại Chapter 96

Sự Trở Lại Của Huyền Thoại

69.371 lượt xem
15 giờ trước
Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại Chapter 97

Huyền Thoại Giáo Sĩ Trở Lại

125.432 lượt xem
3 ngày trước
Bố Tôi Quá Mạnh Chapter 105

Bố Tôi Quá Mạnh

95.996 lượt xem
195 ngày trước