Tác giả: NetTruyen - Đọc truyện tranh của tác giả NetTruyen bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại TC Truyện. TC Truyen - tctruyen.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Niên Niên Hữu Ngư Chapter 7

Niên Niên Hữu Ngư

2.024 lượt xem
176 ngày trước
Đồng Tâm Kết Chapter 6

Đồng Tâm Kết

1.849 lượt xem
176 ngày trước
Tiểu Bạch Nam Thần Daddy Chapter 161

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

28.164 lượt xem
187 ngày trước
Định Hải Phù Sinh Lục Chapter 13

Định Hải Phù Sinh Lục

3.758 lượt xem
257 ngày trước
Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi Chapter 159

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

44.158 lượt xem
199 ngày trước
Don Chapter 108

Don't cry

48.447 lượt xem
1 ngày trước
Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Chapter 127

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

90.879 lượt xem
8 giờ trước
Biến đổi - Metamorphosis Chapter 1

Biến đổi - Metamorphosis

2.304 lượt xem
757 ngày trước
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc Chapter 279

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

137.465 lượt xem
67 ngày trước
Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ? Chapter 90

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

77.578 lượt xem
741 ngày trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 219

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

199.026 lượt xem
57 ngày trước
Phế Nữ Yêu Thần Chapter 87

Phế Nữ Yêu Thần

12.786 lượt xem
132 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

8.202 lượt xem
828 ngày trước
Hoạn Phi Thiên Hạ Chapter 174

Hoạn Phi Thiên Hạ

99.963 lượt xem
295 ngày trước
Đích Nữ Kiều Phi Chapter 48

Đích Nữ Kiều Phi

35.888 lượt xem
655 ngày trước
Bổn cung muốn làm hoàng đế Chapter 32

Bổn cung muốn làm hoàng đế

31.531 lượt xem
781 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 286

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

96.484 lượt xem
67 ngày trước
Cung Đấu LIVE Chapter 55

Cung Đấu LIVE

46.153 lượt xem
653 ngày trước
Tự Cẩm Chapter 207

Tự Cẩm

36.613 lượt xem
137 ngày trước
Dục Hỏa Độc Nữ Chapter 126

Dục Hỏa Độc Nữ

109.861 lượt xem
842 ngày trước
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chapter 178

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

109.774 lượt xem
257 ngày trước
Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa Chapter 97.2

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

117.546 lượt xem
119 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

37.664 lượt xem
849 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 76

Dĩ Hạ Phạm Thượng

62.843 lượt xem
317 ngày trước