Tác giả: Nettruyen - Đọc truyện tranh của tác giả Nettruyen bản dịch Full mới nhất, ảnh đẹp chất lượng cao, cập nhật nhanh và sớm nhất tại TC Truyện. TC Truyen - tctruyen.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

Chưa có thông tin tác giả

TRUYỆN SÁNG TÁC

Don Chapter 2020

Don't cry

13.589 lượt xem
94 ngày trước
Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo Chapter 90

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

37.901 lượt xem
2 giờ trước
Biến đổi - Metamorphosis Chapter 1

Biến đổi - Metamorphosis

684 lượt xem
416 ngày trước
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc Chapter 214

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

48.182 lượt xem
41 ngày trước
Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ? Chapter 90

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

42.373 lượt xem
400 ngày trước
Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai Chapter 221

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

139.992 lượt xem
110 ngày trước
Phế Nữ Yêu Thần Chapter 7

Phế Nữ Yêu Thần

4.458 lượt xem
477 ngày trước
Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO) Chapter 8

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

4.927 lượt xem
487 ngày trước
Hoạn Phi Thiên Hạ Chapter 157

Hoạn Phi Thiên Hạ

33.168 lượt xem
30 ngày trước
Đích Nữ Kiều Phi Chapter 48

Đích Nữ Kiều Phi

19.094 lượt xem
314 ngày trước
Bổn cung muốn làm hoàng đế Chapter 32

Bổn cung muốn làm hoàng đế

20.883 lượt xem
440 ngày trước
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư Chapter 97

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

57.240 lượt xem
460 ngày trước
Cung Đấu LIVE Chapter 55

Cung Đấu LIVE

28.389 lượt xem
312 ngày trước
Tự Cẩm Chapter 71

Tự Cẩm

12.746 lượt xem
333 ngày trước
Dục Hỏa Độc Nữ Chapter 126

Dục Hỏa Độc Nữ

70.399 lượt xem
501 ngày trước
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc Chapter 95.7

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

50.925 lượt xem
456 ngày trước
Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa Chapter 76

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

50.823 lượt xem
168 ngày trước
Nghịch Lai Thuận Thú Chapter 30

Nghịch Lai Thuận Thú

26.067 lượt xem
507 ngày trước
Dĩ Hạ Phạm Thượng Chapter 58

Dĩ Hạ Phạm Thượng

37.952 lượt xem
518 ngày trước
Lang Quân, Xin Đừng...! Chapter 78

Lang Quân, Xin Đừng...!

94.345 lượt xem
43 ngày trước
Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng Chapter 128

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

74.478 lượt xem
225 ngày trước
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt Chapter 207.5

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

135.536 lượt xem
39 ngày trước
Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh Chapter 57

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

30.867 lượt xem
213 ngày trước
Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi Chapter 418

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

227.749 lượt xem
11 giờ trước